Αρχική > Slider > Παραίτηση του Αντιδημάρχου Εορδαίας Ε. Παπά – Νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο Δημήτρης Πολυχρονίδης

Παραίτηση του Αντιδημάρχου Εορδαίας Ε. Παπά – Νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο Δημήτρης Πολυχρονίδης

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Μια παραίτηση αντιδημάρχου του Δήμου Εορδαίας, του αντιδημάρχου Καθαριότητας Ευθύμιου Παπά, αποτελεί εδώ και λίγες ώρες το θέμα συζήτησης στα δημοσιογραφικά στέκια, καθώς αν και η παραίτηση υποβλήθηκε πριν 12 ημέρες, τέλος Ιανουαρίου για την ακρίβεια, έγινε αποδεκτή από τον Δήμαρχο Εορδαίας μόλις την περασμένη Παρασκευή (9 Φεβρουαρίου)- ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της τροποποίησης προηγούμενης απόφασής του περί ορισμού Αντιδημάρχων ανά τομέα, με την οποία αναθέτει τις κύριες αρμοδιότητες του Ε. Παπά στον μέχρι τώρα αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Δημήτριο Πολυχρονίδη, μέρος στον αντιδήμαρχο Γεώργιο Χαΐτίδη, ενώ αναθέτει τις προηγούμενες αρμοδιότητες του Δημήτρη Πολυχρονίδη στον αντιδήμαρχο Ιωάννη Αριστερίδη.

Έγκυρες πληροφορίες του «e-ptolemeos.gr» αναφέρουν ότι η παραίτηση του κ. Παπά έχει να κάνει με προσωπικούς λόγους και για την ακρίβεια επαγγελματικούς, οι οποίοι δεν τού επιτρέπουν να ασκεί ουσιαστικά πλέον τα καθήκοντά του ως αντιδήμαρχος.

Με βάση την απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας ο  Δημήτρης Πολυχρονίδης αναλαμβάνει τους κάτωθι Τομείς:

          α )  Τομέας Καθαριότητας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής επικράτειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 2. Η υπευθυνότητα για την καθαριότητα και τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας.
 3. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
 4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 5. Η παρακολούθηση θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Η συνεχής παρακολούθηση των παλαιών χωματερών, η αποτροπή δημιουργίας νέων.

 

  β) Τομέας  Εύρυθμής Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια  Εορδαίας στον  οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 2. Μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου.

γ) Τομέας ανάπτυξης στον οποίο περιλαμβάνονται :

 1. Μετεγκαταστάσεων

Στον Γεώργιο Χαΐτίδη ανατέθηκε  επιπλέον το :

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων,  η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η λειτουργία του Κυνοκομείου.

Στον Ιωάννη Αριστερίδη ανατέθηκαν επιπλέον οι Τομείς :

  α)  Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 2. Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

      β) Τομέας Νεολαίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

      γ) Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών  εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού

     δ)  Τομέας  Απασχόλησης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού
 3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ε)  Τομέας  Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
 2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

    στ)  Τομέας Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 • Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας.
 • Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Στην απόφαση σημειώνεται επίσης πως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Σερσέμη (Πρασίνου) τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πολυχρονίδης και αντίστροφα .

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: Ρόη Βασβατέκη