Αρχική > Slider > Οικονομική στήριξη απόρων κατοίκων της Βλάστης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – Από το Κληροδότημα Δημ. Γ.Τσίρου

Οικονομική στήριξη απόρων κατοίκων της Βλάστης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – Από το Κληροδότημα Δημ. Γ.Τσίρου

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print


Οικονομική στήριξη για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα τύχουν άποροι μόνιμοι κάτοικοι της Βλάστης, από τα έσοδα του κληροδοτήματος  του ∆ηµ. Γ.Τσίρου, για το έτος 2018.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ενεργώντας ως διαχειριστική Επιτροπή του «Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου» , διακηρύσσει την κάλυψη των δαπανών για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μπορούν να καλυφθούν από Δημόσιο Φορέα αλλά και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες  εφόσον οι ιατρικές δαπάνες που αυτές αφορούν , δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Δημόσιο Φορέα που εξυπηρετεί τον τόπο κατοικίας των υποψηφίων , από έσοδα του «Κληροδοτήματος ∆ηµ. Γ.Τσίρου» για το έτος 2018, των άπορων μονίμων κατοίκων της Τ.Κ. Βλάστης .

Την εν λόγω οικονομική ενίσχυση δικαιούνται όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Βλάστης του Δήμου Εορδαίας και είναι οικονομικά αδύνατοι – ασθενείς.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το οικονομικό έτος 2018 είναι 1.000,00 ευρώ, ενώ για κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 200,00 ευρώ.

Όσοι από τους ανωτέρω δικαιούχους ενδιαφέρονται, οφείλουν να προσκομίσουν  στη Γραμματεία Κληροδοτημάτων του Δήμου Εορδαίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από τιμολόγιο επί πιστώσει ή δελτίο αποστολής ή απόδειξη παροχής ιατρικών υπηρεσιών
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Βλάστης
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Ιατρική βεβαίωση / γνωμάτευση από Δημόσια Δομή για το είδος ασθένειας
  7. Βεβαίωση από αρμόδιο Δημόσιο φορέα Υγείας ότι οι εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτόν
  8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση
  9. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από το Γρ. Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας
  10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από το Γρ. Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών & Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν κατά την διάρκεια και μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018, τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα Εορδαίας,  Γρ. Κληροδοτημάτων, τηλ επικοινωνίας 2463350151 αρµ. υπάλληλος ∆. Στενηµαχαλή.

Σημειώνεται ότι, η Οικονομική Επιτροπή αφού εξετάσει κάθε αίτηση των δικαιούχων ξεχωριστά καθώς και τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν, θα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση µε την οποία θα δικαιολογεί την πληρωμή των δαπανών των δικαιούχων ή όχι, απόφαση η οποία και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: Ρόη Βασβατέκη