Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Στήλες > Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι > Οι έφεδροι Αξιωματικoί Εορδαίας τιμούν τον Επίσκοπο τους για την προσφορά του , στην ΠΑΤΡΙΔΑ και την Κοινωνία μας – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 31/12/2018

Οι έφεδροι Αξιωματικoί Εορδαίας τιμούν τον Επίσκοπο τους για την προσφορά του , στην ΠΑΤΡΙΔΑ και την Κοινωνία μας – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 31/12/2018

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ.

Πτολεμαϊδα σήμερα 15 Ιανουάριου 1998, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου του παραρτήματος Εφέδρων Αξιωματικών Εορδαίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :

1.*ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

2 * ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

Βασίλειος Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος.

Γεώργιος Καζαντζής, Γ. Γραμματέας.

Θεόδωρος Κουκάκης, Αντιπρόεδρος.

Νικόλαος Λίττας, Ταμίας.

Νικόλαος Τσοκαρίδης, Δημοσίων σχέσεων.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος , κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Θέμα 2ο. *Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μας, Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ .

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, του παραπάνω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ.

Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης – Πρεσπών & Εορδαίας, κ.κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ, για την τεράστια Προσφορά Του στην ΠΑΤΡΙΔΑ, στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΠΙΣΤΗ και την ΚΟΙΝΩΝΙΑ μας . Τα τριάντα χρόνια ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ  Του, στην περιοχή μας, είναι γεμάτα Δράση, Χριστιανική αγάπη, Προσφορά και Δημιουργία.                                                                                                                  Αναλογιζόμενοι την σημερινή Κοινωνία μας, όπου, η ύλη έγινε η κυρίαρχη δύναμης των πάντων, οι ηθικές αξίες καταρρακώθηκαν, τα Χριστιανικά ήθη και έθιμα μας κοντεύουν να εξαφανιστούν, την αλήθεια διαδέχθηκε το ψέμα, την ηθική η ανηθικότητα, την αγάπη το μίσος, μόνο τότε μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της προσφοράς του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας Πατέρα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ στην Περιοχή μας. Οι Έφεδροι Αξιωματικοί Πτολεμαϊδος χρόνια τώρα παρακολουθούν στηρίζουν και αγωνίζονται στο πλευρό του ΣΕΠΤΟΥ-Μαχητικού και Ακούραστου ΙΕΡΑΡΧΗ τους, θεωρούν εαυτούς και την περιοχή μας ως ευνοηθείσσα από τη ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ με την εδώ αποστολή του Πατέρα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ, σαν  ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ! .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/19

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Πτολεμαϊδα 15 Ιανουάριου 1998.

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Ζεϊμπέκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Γεώργιος Καζαντζής

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης μας, Πατέρας , Αυγουστίνος Καντιώτης στην απάντηση του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Έν Φλωρίνη τη 4η Φεβρουάριου 1998

Προς

τούς Εφέδρους Αξιωματικούς Έορδαίας ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Αγαπητοί μας αξιωματικοί !

’Ελάβομεν την τιμητικήν πλακέπα, την οποίαν εύγενώς μας άπενείματε εις ειδικήν έκδήλωσιν τήν 1ην Φεβρουάριου 1998 διά προσφερθείσας υπηρεσίας εις τό «Εθνος καί τήν Όρθοδοξίαν.

Εύχαριστούμεν διά τήν τιμήν. Φρονούμεν όμως, ότι δέν έπράξαμεν τίποτε περισσότερον από τό καθήκον. Ή χειρονομία σας μάς συγκινεί καί φέρει εις τήν μνήμην μας ένδοξους ημέρας, κατά τάς οποίας ή μικρά άλλ’ ήρωϊκή μας πατρίς έμάχετο εναντίον όλων των ζητούντων τήν συρρίκνωσίν της. Υπηρετών τότε καί εγώ ως στρατιωτικός ίερεύς, διαβαίνων τά όρη καί τά πεδία τών μαχών καί έπισκεπτόμενος τά στρατευμένα τέκνα τής Ελλάδος, έβλεπον τό γενναίον φρόνημα άξιωματικών καί οπλιτών, ο! όποιοι έμάχοντο θυσιάζοντες καί τήν ζωήν των άκόμη υπέρ πίστεως καί πατρίδος. “ Ας είναι αίωνία ή μνήμη των “ !

Καί σείς, αγαπητοί μας αξιωματικοί, ευρισκόμενοι εις τήν εφεδρείαν, αποτελείτε λαμπρόν παράδειγμα διά τούς νέους έν ένεργεία αξιωματικούς. Εισθε δε πάντοτε έτοιμοι, έάν-μή γένοιτο- ή πατρίς εύρεθή εις κίνδυνον καί κληθήτε προς ύπεράσπισιν αύτής, ν’ άγωνισθήτε έκ νέου.

Εύχαριστούντες και πάλιν διά τήν τιμήν, εύχόμεθα πάσαν  ευλογίαν παρά Θεού.

                     Μετ’ εγκαρδίων ευχών

 

Ο Φλωρίνης-Πρεσπών & Έορδαίας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team