Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Ο π. πρόεδρος της ΔΕΥΑ Εορδαίας Φ. Ιορδανίδης απαντάει για τα έργα αποχέτευσης Περδίκκα – Πενταβρύσου και Ανατολικού

Ο π. πρόεδρος της ΔΕΥΑ Εορδαίας Φ. Ιορδανίδης απαντάει για τα έργα αποχέτευσης Περδίκκα – Πενταβρύσου και Ανατολικού

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

 

Στα έργα αποχέτευσης Περδίκκα – Πενταβρύσου και Ανατολικού Εορδαίας, αναφέρεται σε επιστολή του ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας Φώτης Ι. Ιορδανίδης. Απαντώντας στον νυν πρόεδρο Δημήτρη Τσεχελίδη και τα όσα ο ίδιος ανέφερε στο ρεπορτάζ του «Πτολεμαίου», ότι το έργο εντάχθηκε και απεντάχθηκε το 2018, ο κ. Ιορδανίδης τονίζει πως αυτό είναι αναληθές, σημειώνοντας για την ιστορία του έργου, τα εξής, στην επιστολή του:

 

«Κύριε Διευθυντή,

διάβασα στις 23/12/2019 στην εφημερίδα σας «Πτολεμαίος» ανακοίνωση – ρεπορτάζ  που αφορά τα έργα αποχέτευσης Περδίκκα – Πενταβρύσσου και Ανατολικού. Στο κείμενο αναφέρεται ότι το έργο εντάχθηκε και απεντάχθηκε το 2018 το οποίο είναι αναληθές.

Επικοινώνησα τηλεφωνικά  με τον κ. Τσεχελίδη και του ανέφερα πως η συγκεκριμένη δήλωση δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και πως καλό θα ήταν να την ανασκευάσει, κάτι το οποίο μου το αρνήθηκε.

Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας και σεβόμενος τις προσπάθειες που κατέβαλε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχω να σας αναφέρω τα ακόλουθα:

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας στις αρχές του 2018 με την υπ. αριθμ. 4/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΠΑΟΛΟ8-ΖΨΠ) ομόφωνη απόφασή του υπέβαλλε πρόταση  στην πρόσκληση 33 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο: «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Η πρόταση αφορούσε τα ακόλουθα έργα:

 1. 1. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και μεταφοράς λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής,

προϋπολογισμού 2.795.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας, προϋπολογισμού 2.400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 2. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας,

προϋπολογισμού 1.050.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου,

προϋπολογισμού 5.698.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. 5. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ανατολικού Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας,

προϋπολογισμού 2.595.000,00 με Φ.Π.Α.

Με την υπ’ αριθμ. 175/2018 (ΑΔΑ: 6ΓΟΣΟΛΟ8-0ΙΓ) ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας, αποδέχθηκε την  ένταξη των έργων:  «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 7.973.141,80€ χωρίς Φ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Τα έργα:

 • Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας και
 • Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ανατολικού Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας,

δεν έτυχαν ένταξης το 2018 με την αιτιολογία ότι η κατασκευή του αντλιοστασίου Πενταβρύσσου είχε προβλεφθεί σε χώρο πλησίον ποταμού. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως η αναφορά σε ένταξη και απένταξη εντός του 2018 είναι τουλάχιστον ατυχής.

 

Στη συνέχεια:

 • Προχωρήσαμε στην τροποποίηση της μελέτης, προκειμένου το αντλιοστάσιο να κατασκευαστεί σε άλλο χώρο (ανάθεση και αποδοχή μελέτης) αρ. αποφ. 263/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΚΟΛΟ8-ΖΞΔ) και 59/2019 (ΑΔΑ: Ψ6Π9ΟΛΟ8-Ο23)
 • Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση και παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου. Με προσωπικές ενέργειες καταφέραμε να πάρουμε τις γνωμοδοτήσεις από όλες τις υπηρεσίες (δώδεκα) σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Έγινε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και τοπογραφικού διαγράμματος και στάλθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπως μας ζητήθηκε.
 • Λάβαμε αποφάσεις για σύσταση δουλείας Αρ. αποφ. 145/2018, 171/2018, 174/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΠΔΟΛΟ8-ΥΗ3, ΨΙ3ΓΟΛΟ8-1ΡΠ, ΨΓΣΔΟΛΟ8-Η79)
 • Πήραμε αποφάσεις ένταξης έργων στο 4ο ΕΑΠ για ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης στις Τοπικές Κοινότητες Πενταβρύσσου, Ανατολικού, Προαστίου κτλ ,αρ. αποφ. 105/2018 (ΑΔΑ: 99ΝΠΟΛΟ8-ΜΣΚ)
 • Ασκήσαμε πίεση προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για να βγάλει πρόσκληση για το συγκεκριμένο έργο, όπως και έκανε στις 4/7/2019
 • Προχωρήσαμε στη λήψη ομόφωνης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 120/2019 (ΑΔΑ: 6545ΟΛΟ8-Κ3Ρ) στις 16/7/2019 για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Εορδαίας αρ. αποφ. 119/2019

Είναι σαφές λοιπόν πως η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δούλεψε εντατικά και μεθοδικά προκειμένου η υποβολή της πρότασης να είναι πλήρης και να τύχει ένταξης.

Επίσης σε δημοσίευμά σας στις 30/11/2019 ο κ. Τσεχελίδης φέρεται να λέει πως «επόμενος στόχος της ΔΕΥΑΕ είναι να γίνουν ενέργειες για την ένταξη αντίστοιχου έργου δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Προαστίου, Ασβεστόπετρας», έργα τα οποία όπως ανέφερα έχουν ήδη ενταχθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Θεωρώ πως η Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια για το καλό όλων των πολιτών. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και την προσπάθεια που καταβάλουν οι αιρετοί συνάδελφοι αλλά και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του δήμου, προκειμένου να εντάξουν και να υλοποιήσουν έργα για την περιοχή. Καλό θα είναι όμως όταν τοποθετούνται δημόσια να είναι πιο προσεκτικοί.

Εύχομαι ολόψυχα, για άλλη μια φορά, καλή επιτυχία στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής, το έργο αποχέτευσης Περδίκκα – Πενταβρύσσου – Ανατολικού να τύχει ένταξης, να υλοποιηθεί, να τύχουν ένταξης ακόμα περισσότερα έργα για το καλό της περιοχής και να μη χρειαστεί να κάνουμε αναφορές για απένταξη έργων.

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία σωματική, πνευματική και ψυχική.

Με εκτίμηση,

Φώτης Ι. Ιορδανίδης

πρώην Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Εορδαίας»

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Καστοριά: Εικόνες από την εκπαίδευση των αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Άλλη μία εκπαίδευση των αστυνομικών που απαρτίζουν την Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης #ΔΙ_ΑΣ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, ολοκληρώθηκε. Στόχος ...