Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Κοινοβουλευτική ερώτηση της Καλλιόπης Βέττα για την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος στην Πτολεμαΐδα V

Κοινοβουλευτική ερώτηση της Καλλιόπης Βέττα για την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος στην Πτολεμαΐδα V

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης κ. Βέττα κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Εργασίας  για το ζήτημα της λειτουργίας του εργοταξίου της Πτολεμαΐδας V. Στην ερώτηση αναδεικνύονται οι ανησυχίες των εργαζομένων και των κατοίκων για την υγεία τους από την αυξημένη συνάθροιση στο εργοτάξιο και τίθεται το ερώτημα για την προσωρινή παύση λειτουργίας.

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας σε δημόσια και ιδιωτικά εργοτάξια.

Παράλληλα, για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η Βουλευτής Κοζάνης με την ερώτησή της ζητά την πλήρη προστασία της ΔΕΗ από πιθανές οικονομικές απαιτήσεις της αναδόχου εταιρίας λόγω της ενδεχόμενης, μερικής ή ολικής, παύσης εργασιών.

 

«Προστασία των εργαζομένων στο εργοτάξιο κατασκευής της μονάδας
Πτολεμαΐδα V»
Λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα μας, έχουν ενταθεί τα μέτρα προστασίας και υγειονομικής προφύλαξης σε χώρους πυκνής συνάθροισης, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Εμπορικά Κέντρα, κλπ. Πρόσφατα εξάλλου είναι τα μέτρα για την γενική απαγόρευση κυκλοφορίας, τα οποία ισχύουν από σήμερα.
Στην Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα έντονα από την εξάπλωση της ασθένειας, έχουν παρθεί αυστηρά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, μέτρα τα οποία φτάνουν έως τον πλήρη αποκλεισμό κοινοτήτων. Ωστόσο, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την λειτουργία του εργοταξίου της μονάδας Πτολεμαΐδας V, ενός εργοταξίου στο οποίο συγκεντρώνονται περίπου 1.700 άτομα ημερησίως.
Τα μέτρα που έχουν παρθεί έως τώρα στο εργοτάξιο για την αποφυγή συνωστισμού και την υγειονομική προφύλαξη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση (απολυμάνσεις, κλείσιμο χώρων συνάθροισης, τηλεργασία). Ωστόσο, λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης εργαζομένων δεν είναι δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Για παράδειγμα, υπάρχουν μετακινήσεις από και προς τον χώρο του εργοταξίου με ναυλωμένα δημόσια μέσα μεταφοράς, που δεν είναι σίγουρο ότι πληρούν τους υγειονομικούς όρους. Επίσης, κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των εργαζομένων
παρατηρείται συνωστισμός στις πύλες εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.
Ήδη το Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας έχει ζητήσει το κλείσιμο του εργοταξίου για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού και την προστασία των εργαζομένων και του συνολικού πληθυσμού.
Επίσης, στο ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 61 της ΠΝΠ περιγράφονται τα εξής:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών εφόσον πρόκειται για εργοτάξια δημοσίων έργων, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον πρόκειται για εργοτάξια ιδιωτικών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια. Με τις κοινές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους».

Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα αυστηροποίησης των μέτρων προφύλαξης των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας, ακόμη και με το μέτρο της προσωρινού κλεισίματος του εργοταξίου. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ, παρότι η πολιτεία όφειλε να έχει προετοιμαστεί, εφόσον η πανδημία εξελίσσεται ήδη αρκετές εβδομάδες και στη χώρα μας, ενώ υπάρχει και διεθνής εμπειρία.
Κάθε λύση, που θα επιλεγεί, οφείλει να ικανοποιεί συγκεκριμένα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και η εφαρμογή της θα πρέπει να εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία.
Στην περίπτωση του εργοταξίου της μονάδας Πτολεμαϊδα V, η Πολιτεία και η ΔΕΗ οφείλουν να λάβουν υπόψη την σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία καθώς και να προτείνουν οποιαδήποτε ρύθμιση απαιτείται για την εξασφάλιση και της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μην εγερθούν απαιτήσεις από την ανάδοχο εταιρία, όπως και από τις αντίστοιχες υπεργολαβικές.
Κριτήριο των μέτρων οφείλει να είναι αποκλειστικά η προστασία της υγείας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας. Από τη μεριά της η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει με ενέργειές της το δημόσιο συμφέρον και όχι το συμφέρον των οικονομικών παραγόντων που εμπλέκονται στο έργο. Ως εκ τούτου οφείλει να διασφαλίσει ότι τα απαραίτητα μέτρα και η όποια τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος δεν θα συνδεθούν με οικονομικές διεκδικήσεις ιδιωτών και εταιριών, που δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο, γεγονός που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό κατασκευής του έργου.
Επειδή η συνάθροιση στον χώρο εργασιών του εργοταξίου της Πτολεμαΐδας V είναι πολύ μεγάλη, γεγονός που ενέχει κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων αλλά και την δημόσια υγεία,
Ερωτάσθε:
– Πότε θα προχωρήσετε στην αντίστοιχη ΚΥΑ του άρθρου 61 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020);
– Προτίθεστε να προχωρήσετε σε εντολή για άμεση εφαρμογή μέτρων, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα ασθένειας στους εργαζομένους του εργοταξίου;
– Στις λύσεις που εξετάζονται από τον φορέα του έργου προβλέπεται η ολική ή μερική διακοπή εργασιών, και στην περίπτωση αυτή, πώς θα διασφαλίσετε πλήρως το δημόσιο συμφέρον έναντι απαιτήσεων τρίτων;
– Τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας που έχει ορίσει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για την προστασία των εργαζομένων; Ειδικότερα, τηρούνται οι κανόνες σχετικά με την ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις, που εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και οι κανόνες σχετικά με την συνάθροιση πολλών προσώπων και την απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους κατά τις ώρες έναρξης και λήξης εργασίας, κατά τα διαλλείματα ή σε άλλες δραστηριότητες του εργοταξίου;

H ερωτώσα βουλευτής

Καλλιόπη Βέττα

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

ΠΑΝΣΕΚΤΕ «Με νέα απόφαση του πρωθυπουργού δεν θα καταβληθεί ενοίκιο και για τον μήνα Φεβρουάριο»

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όλες οι επιχειρήσεις, στις οποίες αναστέλλεται με κρατική εντολή η λειτουργία τους έως 15 Ιανουαρίου, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ...