Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας για όσα συνέβησαν στην πανήγυρι της Αγίας Παρασκευής στο Μηλοχώρι

Η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας για όσα συνέβησαν στην πανήγυρι της Αγίας Παρασκευής στο Μηλοχώρι

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Μετὰ πολλοῦ πόνου καὶ θλίψεως ἀνακοινώνουμε στὸ πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ἐπαρχίας Ἑορδαίας τὰ διατρέξαντα κατὰ τὴν πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου 25-26.7.2017.

Ἐπειδὴ ἀπὸ καιροῦ οἱ λειτουργοῦντες ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς προέβησαν στὴν λεγόμενη «ἀποτείχισι», δηλαδὴ διέκοψαν τὴν μνημόνευσι τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου των στὴν λειτουργία, ὅπως εἶναι ἡ ἀπὸ αἰώνων κανονικὴ τάξι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιαὐτὸ καὶ ἀντικαταστάθηκε ὁ διορισμένος Ἡγούμενος ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς καὶ τὸ περὶ αὐτὸν Ἡγουμενοσυμβούλιο μὲ διορισμένη Προσωρινὴ Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπή. Αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου καὶ συμφώνου γνώμης τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετέβη τὴν 25.7.2017 καὶ ὥρα 7μ.μ. γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ τέλεσι τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ. Ἐκεῖ πλέον συνέβησαν ἀπὸ μέρους τοῦ ὄντως ἠρέμου πρώην Ἡγουμένου καὶ τῶν ἐξάλλων προσκυνητῶν, ἰδίως τῶν εἰδικῶς ἐκπαιδευμένων Λαρισαίων, ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικῶς ἀπαράδεκτα. Ἀντιστάθηκαν μετ’ ὀργῆς τὴν εἴσοδο στὴν Μονὴ τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων, πολὺ δὲ περισσότερο τὴν συμμετοχή των στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν αὐριανὴ λειτουργία. Κατὰ κόρον ἀκούσθηκαν οἱ φράσεις «εἶσθε οἰκουμενιστές-αἱρετικοὶ» καὶ τὸ «ἐσεῖς» καὶ τὸ «ἐμεῖς». Βεβαίως τοῦτα δὲν εἶναι ἁπλᾶ λόγια ἀλλὰ εἶναι  ΑΡΧΟΜΕΝΟ ΣΧΙΣΜΑ!

ΣΤΟ σημεῖο αὐτὸ ρωτοῦμε τοὺς Ἱερομονάχους καὶ τοὺς ἀντιδρῶντες. Εἶναι, λέτε, «οἰκουμενιστὴς-αἱρετικὸς» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεόκλητος μνημονεύοντας τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ θὰ μπορούσατε νὰ κατηγορήσετε καὶ τὸν μακαριστὸ π.Αὐγουστῖνο ὡς «οἰκουμενιστὴ-αἱρετικὸ», ἐπειδὴ μνημόνευε ὡς ἀρχή του τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία μνημόνευε τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα. Ἐσεῖς πλέον εἶσθε ἐντελῶς «ἄναρχοι καὶ ἀκέφαλοι».

ΜΕΤΑ λοιπὸν ἀπὸ τὴν θλιβερὴ αὐτὴ εἰκόνα ρωτοῦμε τὸν πρώην Ἡγούμενο ἀρχιμ. Μάξιμο Καραβᾶ, ὅπως καὶ τοὺς φωνασκοῦντες ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Αὐτὸ ποὺ συνέβη ἦταν ἕνα ξέσπασμα ἀγανακτήσεως καὶ στιγμιαῖο γεγονὸς ἢ θὰ ἔχη συνέχεια καὶ μὲ ποιὲς διαστάσεις; Δηλαδή, ὅσοι ἐκ Πτολεμαΐδος φωνασκοῦσαν καὶ ἀπέτρεψαν τὴν συμμετοχὴ τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων αὔριο ποὺ θὰ ἔχουν τὴν βάπτισι ἑνὸς παιδιοῦ τους, ἤ ἐγγονοῦ τους, ἤ ἕνα γάμο, ἢ μία κηδεία μέλους τῆς οἰκογενείας τους ἢ μνημόσυνο καὶ τρισάγιο θὰ μεταβοῦν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, γιὰ νὰ τὰ τελέσουν ὅλα αὐτά; Ποιὰ συνέπεια καὶ συνέχεια θὰ ἔχουν τὰ λόγια τους στὴν ἐκκλησιαστικὴ πρᾶξι;

ΤΟ τραγικώτερο ἐπηκολούθησε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ π.Ἰγνατίου στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ἀναλύοντας τὸ ἐμπρηστικὸ ΚΑΛΕΣΜΑ. Ὀνόμασε ἀπερίφραστα «οἰκουμενιστὴ=αἱρετικὸ» τὸν Μητροπολίτη κ.Θεόκλητο καὶ τὴν Μητρόπολι Φλωρίνης!

ΚΑΤΑ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἔγινε ἡ ἀποθέωσι τῆς μέθης τους, ἀφοῦ συλλειτούργησε ὁ π. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος καὶ ὁ ἀρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, μὲ τὸν ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟ ἀπὸ χρόνια κύριον Ε. Τρικαμηνᾶ καὶ τὸν ἄνευ ἀδείας τοῦ Ἐπισκόπου του καὶ τοῦ Μητροπολίτου μας ἀρχιμ. Μόδεστου Διασάκη κληρικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. Βλέπουμε ὅτι συντάσσονται πλέον καινούργιες Ἐκκλησιολογίες καὶ Ἐκκλησιαστικὰ Δίκαια! (Μιὰ ὅμως καὶ ὀνομάζονται Καντιωτικοί, τοὺς ἀναφέρουμε ἕνα παλιὸ γεγονός, γιὰ νὰ καθρεφτισθοῦν. Ὁ Γέρων π.Αὐγουστῖνος πρὶν 35 χρόνια δὲν ἐπέτρεψε νὰ λειτουργήση λαμπρὸς κληρικὸς ἄρτι ἐλθὼν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἐπειδὴ ἦταν σὲ ἐξέλιξι οἱ ἀνακρίσεις του. «Παιδάκι μου, τοῦ εἶπε, ὁ Αὐστραλίας σὲ ἔχει ὑπόδικο. Νὰ τελειώσουν ὅλα καὶ ὕστερα νὰ ἔλθης!»). Ἔτσι ἔπραττε ὁ Γέρων, ὦ ὄψιμοι Καντιωτίζοντες!

Ἀναλογισθῆτε, ἀγαπητοί μας, «ἀγωνιζόμενοι» ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ συνέλθετε ἀπὸ τὴν πρόσκαιρο μέθη ἑνὸς ἀγῶνος μὲ ἀπρόβλεπτες ἀλλὰ ἀναμενόμενες διαστάσεις, ποὺ μόνο ζημία θὰ προκαλέσουν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκανδαλισμὸ σὲ ψυχές.

Τὰ γεγονότα μας ὅμως ἔχουν καὶ συνέχεια. Τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουλίου στὶς 7 π.μ. μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου μετέβη στὴν Μονὴ ὁ πρωτοσύγκελλος ἀρχιμ, Νικηφόρος. Συνάντησε τὸν π.Μάξιμο νὰ φρουρῆ τὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς. Πάλι συνομίλησαν μὲ ἠρεμία καὶ σταθερὰ βέβαια τοῦ εἶπε νὰ μὴν εἰσέλθη. Βεβαίως πίσω ἀπὸ τὴν ἑπόμενη ἀμπαρόπορτα ἦσαν καὶ ἄλλα πρόσωπα, ὡς δεύτερο χαράκωμα. Πόση βία τάχα θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήση  ἕνας ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα αὐτὸς ποὺ ἦταν! Ὁ π.Νικηφόρος μὲ τὸν π.Μάξιμο συνεννοήθηκαν νὰ συναντηθοῦν τὴν Τρίτη 1 Αὐγούστου 2017, γιὰ νὰ γίνη παράδοσι καὶ παραλαβή. Ἂν οἱ ἐφημέριοί μας, ὅταν παραδίνουν ἕναν ναὸ ποὺ τὸν ἔχτισαν ἐκ θεμελίων, ἔκαμναν ὅλες αὐτὲς τὶς τσιριτζάντζουλες ποὺ κάμνουν  ἡγούμενοι, ἀρχιμανδρίτες, ἱερομόναχοι καὶ μοναχοὶ θὰ εἶχαν ἄσχημο μπλέξιμο. Εἶναι κρῖμα ὅλα αὐτὰ ποὺ διαδραματίζονται τὶς μέρες αὐτές στὴν ἱστορικὴ ἹΜ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου.

Ἔγινε μία ἐκκλησιαστικὴ ἀταξία, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ τακτοποιηθῆ. Ἡ Ἱ. Μητρόπολι σαὐτὴν τὴν διένεξι δὲν προσῆλθε ἐπιθετικά, οὔτε μὲ δικαστικοὺς καὶ γιαὐτὸ οἱ λεονταρισμοὶ τῶν ἡμερῶν ἦσαν ἀχρείαστοι. Ὁ π.Μάξιμος τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ δήλωσε στὸν πρωτοσύγκελλο ὅτι «τὴν Τρίτη θὰ σοῦ τὰ παραδώσω ὅλα μὲ εὐγένεια». Κι ἐνῶ δήλωσε αὐτὸ τὴν Δευτέρα τὸν τηλεφώνησε, ὅτι θὰ γίνουν χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸν Ἑσπερινό. Ὁ π.Νικηφόρος καὶ πάλι ὑποχώρησε ζητώντας πότε θὰ γίνη ἡ παράδοσι καὶ ὁ π.Μάξιμος εἶπε, ὅτι θὰ τοῦ τηλεφωνήση ὁ ἴδιος. Αὐτὸ λέγεται τέλεια τακτικὴ ἀγῶνος ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τοῦ ΑΓΩΝΟΣ! Μέθοδος παρελκυστική, ὥστε ὁ μὲν νὰ κερδίση ἔδαφος, ὁ δὲ «ἐχθρὸς» νὰ πέση στὸ χαντάκι. ΕΥΓΕ!

Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως ποὺ γίνονται οἱ ἁπλὲς καὶ κανονικὲς κινήσεις τῆς Μητροπόλεως μὲ ἕνα ἁπλὸ ἔγγραφο,  ὅπως γίνονταν καὶ στὸ παρελθὸν ἐπὶ π.Αὐγουστίνου οἱ παραδόσεις καὸ παραλαβὲς τοῦ Μοναστηριοῦ, ἢ μὲ τέσσερις ἱερεῖς, ἢ χειρότερα μὲ ἕναν ἱερέα, τὸ Διευθυντήριο Ἀγῶνος τῆς Μονῆς ἦταν ἄριστα προετοιμασμένο. Εἶχαν ἑτοιμάσει πολυσέλιδη ΜΗΝΥΣΙ κατὰ τοῦ Μητροπολίτου, προτοῦ γίνη τὸ παραμικρό, μὲ ἡμερομηνία 24.7.2017 ὑπογραφόμενο ἀπὸ τὸν Γέροντα Μάξιμο, τὸ ὁποῖο παραδόθηκε ἀπὸ δικαστικὸ ὑπάλληλο στὸν Μητροπολίτη τὴν Δευτέρα 31 Ἰουλίου. O tempora, o mores! Ἐπὶ τέλους εἴδαμε καὶ τέτοια μήνυσι!

Ἀγαπητοί μας.

Ἐπειδὴ ὡς Ἱερὰ Μητρόπολι κάναμε ὑπομονὴ ἐπὶ πολλὴν καιρό, γράφοντας πατρικὲς ἐπιστολὲς ἢ συναντώντας τους στὴν Ἱ.Μονὴ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ συνέλθουν ἀπὸ τὴν κανονικὴ ἀταξία τους οἱ Ἱερομόναχοι τῆς ἹΜ Ἁγίας Παρασκευῆς, καὶ ἐπειδὴ δὲν προῆλθε πρόοδος, ἀλλὰ ἔγιναν ἀκόμη χειρότερα γιαὐτὸ σήμερα προβαίνουμε μετὰ ἀπὸ τόσες μέρες στὴν δημοσίευσι ὅλων τῶν γεγονότων, γιὰ νὰ πληροφορηθῆτε ὅλοι τὴν πᾶσαν ἀλήθεια. Ἴσως, ἂν χρειασθῆ, θὰ δημοσιεύσουμε καὶ τὶς ἐπιστολές μας, γιὰ νὰ δῆτε πῶς συμπεριφερθήκαμε.

ΤΕΛΟΣ εὐχόμαστε νὰ ἀναλογισθοῦν τὴν εὐθύνη τους σὲ μάκρος χρόνου οἱ κατασκευαστὲς τοῦ ἀρχόμενου σχίσματος…

 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ…..

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

ΙΧ χτύπησε παιδάκι με ποδήλατο στο δρόμο Πρωτοχωρίου-Λευκοπηγής και ο οδηγός το εγκατέλειψε-Συνελήφθη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στο δρόμο Πρωτοχωρίου-Λευκοπηγής, όταν ΙΧ χτύπησε παιδάκι που οδηγούσε ...