Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Στήλες > Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι > H Πτολεμαΐδα τίμησε τη μνήμη του μεγάλου δωρητού-ευεργέτου της, Μποδοσάκη – Αθανασιάδη / Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 9/10/2019

H Πτολεμαΐδα τίμησε τη μνήμη του μεγάλου δωρητού-ευεργέτου της, Μποδοσάκη – Αθανασιάδη / Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 9/10/2019

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Η ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΗΤΟΥ-ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΤΗΣ,

ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ – ΑθΑΝΑΣΙΑΔΗ

Τελώντας το ετήσιο καθιερωμένο μνημόσυνο τού Μπο­δοσάκη Αθανασιάδη, ό Δήμος Πτολεμαΐδας, τίμησε τον με­γάλο Δωρητή-Ευεργέτη του Μποδοσάκειου Νοσοκομειακού Συγκρο­τήματος πού πρόκειται να ανεγερθεί στην πόλη μας.

Το Μνημόσυνο τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό  της Αγίας Τριάδος και το παρακολούθησαν όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές τής πόλεως, πρόεδροι των γύρω κοινοτήτων και πλήθος κόσμου.

Παρών, από πλευράς ιδρύμα­τος Μποδοσάκη, ό Γεν. Γραμ­ματέας κ., Βλαστός, που ήρθε από την Αθήνα να παρευρεθεί στο Μνημόσυνο.

Μίλησε για λίγο ό Δήμαρ­χος κ. Π. Τόττης, αναφερθείς στην προσωπικότητα τού Αείμνηστου Μποδοσάκη με τα έ­ξης λόγια:

Σεβαστοί Πατέρες της Εκκλησίας μας, κ.κ. εκπρόσωποι Πολιτικών και Στρατιωτικών «Αρχών, κύριοι εκπρόσωποι τού Ιδρύ­ματος, κυρίες και κύριοι,

Μαζευτήκαμε σήμερα όλοι μας στον ιερό αυτό χώρο για να τιμήσουμε την μνήμη τού σπουδαιότερου Εθνικού ευερ­γέτη τής νεώτερης Ελλάδος.

Την μνήμη του, Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ιδρυτή του Ι­δρύματος Μποδοσάκη πού χρηματοδοτεί στην πόλη μας την ανέγερση Νοσοκομειακοί συγκροτήματος 220 κλινών δαπάνης περίπου ενός δισεκατομ­μυρίου δραχμών, νοσοκομείο πού θα εξυπηρετήσει πλήρως τις νοσηλευτικές ανάγκες τής Πτολεμαΐδας και γενικά τής Δυτικής. Μακεδονίας και ή κατα­σκευή του οποίου αρχίζει τις αρχές «Απριλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση την 15η Φεβρουάριου 1980 αποφάσισε να τελεί κάθε χρόνο μνημόσυ­νο στον μεγάλο Μποδοσάκη σαν ελάχιστο φόρο τιμής προς τον Εθνικό μας δωρητή.

Αγαπητοί μου, μεγάλες και εκλεκτές προ­σωπικότητες γεννιούνται κάθε εκατό ή και περισσότερα χρο­νιά. Είναι κατά τον Γκαίτε, οι προσωπικότητες εκείνες πού ή αποφασιστικότητα τους αποτελεί υπέρτατη αρχή στο να έχουν απεριόριστη πίστη στον πιο υψηλό σκοπό τής κά­θε αξιόλογης δημιουργίας.

“Ένα από τα δυσκολοσυνάντητα αυτά κεφάλαια υπήρξε και ό γνωστός στο Πανελλή­νιο και όχι μόνο, ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ.

Την αξία και την εξυπνάδα τού Μποδοσάκη είχε δια­βάσει στα μάτια του κατά την βάπτισή του ο Παπαγιάννης, αργότερα πρόσφυγας στον Πελαργό και προείπε το με­γάλο του ανέβασμα.

«Ο Μποδοσάκης αγαπητοί μου συμπολίτες, από πολύ μι­κρός γνώρισε τις πίκρες τής ζωής, Δέκα χρόνων ήταν ό­ταν έφυγε πάμπτωχο παιδί α­πό το χωριουδάκι του την Νίγδη τής Καππαδοκίας και πήγε στην πολιτεία, στα Άδανα, να βρει την τύχη του και ή τύχη του άρχισε με τα θελήματα, κουβαλούσε από  ένα μικρομάγαζο όπου τον προσέλαβαν, ως υπάλληλο, τα ψώνια των πελατών στα σπί­τια τους και έκανε και άλλες μικροδουλειές.

«Έτσι με εφόδια την πίστη του στον Θεό και στην Ορθόδοξη Χριστια­νική Θρησκεία, την πείρα τής ζωής, το καταπληκτικό μυαλό του και την εργατικότητα του κατόρθωσε να γίνει ό υπ’ α­ριθμό ένας δ ή μ ιο υ ρ γ ό ς και ό ρ α μ α τ ι σ τ ή ς στον τόπο μας για μια μακρά χρο­νική περίοδο. Δημιουργός πού θα παραμείνει σαν θρύλος στην Ιστορία των δημιουργών.

Σαν όλους τούς μεγάλους οραματιστές προηγήθηκε από την εποχή του. Είδε το μέλλον τής χώρας στην εκβιομηχάνι­ση και αφιέρωσε την οξυδέρκειά του πού υπήρξε και συμ­πύκνωση και ή έκφραση όλων των φυλετικών μας αρετών, στην πραγμάτωση αυτού τον» σκοπού.

Τα έργα τον είναι γνωστά και σκόρπια σ’ όλη τη χώρα μας.

Θα περιοριστώ να αναφέρω μόνον 4 σημαντικά, γιατί φέρνουν από τη γέννησή τους την προσωπική σφραγίδα τον, δίπλα στο εργοστάσιο Λιπα­σμάτων του Πειραιά και το Καλυκοποιείο για τα όποια ι­διαίτερα μόχθησε.

Θα ανα­φέρω έτσι το γνωστό σε όλους μας συγκρότημα της ΛΙ·ΠΤΟΛ, το συγκρότημα πα­ραγωγής Νικελίου τής      Λάρυμνας, δηλαδή τη γνωστή ΛΑΡΚΟ, τις Χημικές Βιο­μηχανίες Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη και την Ελλη­νική “Υαλουργία στην Ελευσίνα.

Το καταπληκτικό με τον άνθρωπο αυτόν, αγαπητοί μου συμπολίτες,  είναι ότι. την επιτυχία του δεν την θεώρησε αυτοσκοπό, δεν την κράτησε για τον εαυτό του, την μοιρά­σθηκε με τον τόπο κάνοντας έργα Εθνικά, αναπτυξιακά, φιλανθρωπικά, φιλεκπαιδευ­τικά κλπ.

Ή μεγάλη του συμβολή στον κοινωνικό τομέα, κατάληξε στη δημιουργία τον Ι­δρύματος Μποδοσάκη πού αποβλέπει, σύμφωνα με την θέληση τον ιδρυτή τον, στην οικονομική και κοινωνική πρό­οδο τής χώρας μας.

Στο ίδρυμα αυτό μεταβί­βασε, ζώντας. όλη τον την περιουσία και έτσι ό νέος μεγά­λος Εθνικός μας δωρητής συνετέλεσε στην αναβίωση ενός εξαίρετου Ελληνικού Ε­θίμου των Ιστορικών μεγάλων Εθνικών δωρητών του Ελ­ληνικού Γένους.

”Ας μου επιτραπεί να αναφερθώ και σε κάτι το τοπικό.

Στην χρονική περίοδο τον 1955, όπως είναι γνωστό, ο Μποδοσάκης με την ανάληψη και την εκμετάλλευση του λι­γνίτη της περιοχής Πτολεμαΐδας, θεώρησε εύλογο να επισπευτεί και την Πτολεμαΐδα πού ακόμα τότε ήταν ένα λασποχώρι.

Τον έγινε μία παλλαϊκή υποδοχή, ο χώρος έξω από το Δημαρχείο ήταν κατά­μεστος από ένα λαό που ζη­τωκραύγαζε και χειροκροτού­σε ευγνωμονώντας.

Ό Δήμος εκτιμώντας την μεγάλη προσωπικότητα του Μποδοσάκη του παρέθεσε και αντάξιο γεύμα.

Ό Μποδοσάκης ενθουσιά­στηκε, τόσο από την υποδοχή και την περιποίηση ώστε, να υποσχεθεί κάθε ηθική και υλική, προς την πύλη μας, συμ­παράσταση και το έκανε αυτό γιατί εδώ υπήρχε ό λι­γνίτης, μα και γιατί, αρκετοί από τούς μακρινούς συγγενείς και πατριώτες του ήταν εγκα­τεστημένοι εδώ στην Πτολεμαΐδα και στο χωριό Πελαρ­γός.

Εμείς με τη ψυχή θλιμμένη περιοριζόμαστε σήμερα στα λί­γα αυτά λόγια, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην μνήμη του Μεγάλου ανδρός.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα πού τον σκεπάζει.

Σάς ευχαριστώ.

Στη συνέχεια ό Δήμος παρέθεσε δεξίωση στις αρχές και το λαό, στο Κέντρο «ΠΑΛΛΑΔΙΟ».

Ό κ. Βλαστός έφερε από την Αθήνα φωτογραφία τής Μακέτας του Νοσοκομείου.

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Μαγειρεύοντας με την Αρετή- Λικέρ ινδοκάρυδο

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Λικέρ ιδιαίτερο, με ξεχωριστή νόστιμη γεύση ελαφριά ινδοκάρυδου, αρωματικό και πολύ καλόγουστο! Συνδέστε το με την χαλάρωση και ...