Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Έξι τρόποι αφέσεως αμαρτιών- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Έξι τρόποι αφέσεως αμαρτιών- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


«Ἐλκτικὸν εἰς μετάνοιαν» χαρακτηρίζει τὸν ἅγιο Χρυσόστομο τὸ Συναξάριο τῆς γιορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ ἀποδοθοῦν οἱ διαφορὲς ἢ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τοῦ καθενὸς προσώπου. Αὐτὸ τὸ γνώρισμα τοῦ ἁγίου φαίνεται ἀνάγλυφα στὸ παρακάτω κείμενο, ὅπως βέβαια καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα διάσπαρτα στοὺς ὑπέροχους λόγους του.

Λέει, «Ἂς ἀναλογισθοῦμε μὲ ἀκρίβεια, ὅλα ὅσα τολμήσαμε νὰ πράξουμε κατὰ τὸν πρότερο βίο μας. Ἂς φροντίσουμε νὰ τὰ ξεπλύνουμε μὲ πολλοὺς τρόπους. Διότι ὁ Θεὸς διάνοιξε γιὰ χάρι μας πολλοὺς δρόμους γιαὐτὸν τὸν σκοπό» (Ἰω Χρυσ εἰς κατὰ Ἰωάννη ὁμιλ Ζ’ ΕΠΕ 12,576).

Στὴν συνέχεια παραθέτει πράγματι ἐφευρετικὴ γνωμάτευσι θὰ λέγαμε μὲ αὐτοὺς τοὺς τρόπους, τῶν ὁποίων τὸ μέγα ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ πολύτιμη ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν μας.

  1. «Λέγε σὺ τὶς ἁμαρτίες σου πρῶτος, γιὰ νὰ δικαιωθῆς» (Ἡσαΐας 66,2).
  2. Καὶ πάλι λέγει, «Εἶπα. Θὰ ἐξομολογηθῶ τὴν ἀνομία μου φωναχτά, καὶ σὺ θὰ συγχωρέσης τὴν ἀσέβεια τῆς καρδιᾶς μου» (Ἡσαΐας 42,26). Διότι δὲν συντελεῖ λίγο στὴν μείωσι τοῦ μεγέθους τῶν ἁμαρτημάτων μας ἡ συνεχὴς μνήμη καὶ κατηγόρια τους.
  3. Ὑπάρχει ὅμως ἀπ’ αὐτὸν καὶ ἄλλος δρόμος πιὸ ξεκάθαρος. Τὸ νὰ μὴ μνησικακοῦμε γιὰ κανέναν ἀπὸ ὅσους μᾶς ἔκαναν κακό. Τὸ νὰ συγχωροῦμε ὅλους ὅσους ἔφταιξαν ἐναντίον μας.
  4. Θέλεις νὰ μάθης καὶ ἄλλον τρόπο; Ἄκουσε τὶ λέγει ὁ Δανιὴλ στὸν Ναβουχοδονόσορα. «Γιαὐτό, βασιλιᾶ, νὰ λυτρωθῆς μὲ ἐλεημοσύνες καὶ τὶς ἀνομίες σου νὰ τὶς λυτρώσης μὲ τὴν συμπάθειά σου πρὸς τοὺς φτωχούς» (Δανιὴλ 4,24).
  5. Ὑπάρχει καὶ ἄλλος δρόμος μετὰ ἀπ’ αὐτόν. Ἡ συνεχὴς προσευχὴ καὶ τὸ νὰ εἶσαι καρτερικὸς στὶς πρὸς Θεὸν προσευχές σου.
  6. Ἀκόμη φέρει μεγάλη παρηγοριὰ καὶ λύσι τῶν ἁμαρτημάτων μας καὶ ἡ νηστεία, ὅταν γίνεται μαζὶ μὲ φιλανθρωπία σὲ ἄλλους καὶ σβύνει τὴν σφοδρότητα τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ. «Μιὰ δυνατὴ φωτιὰ τὴν σβύνει τὸ νερό καὶ οἱ ἐλεημοσύνες καθαρίζουν τὴν ἁμαρτία» (Σοφ. Σειρὰχ 3,30).

 

Αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς δρόμους ἂς περπατοῦμε. Ἂν εἴμαστε συνεχῶς σαὐτοὺς κι ἂν σὲ αὐτὰ καταναλώνουμε τὴν ἀσχολία μας, δὲν θὰ ξεπλύνουμε μόνο τὰ ἁμαρτήματα τοῦ παρελθόντος μας, ἀλλὰ θὰ κερδίσουμε πολὺ καὶ στὸ μέλλον. Δὲν θὰ δώσουμε στὸν διάβολο περιθώριο, γιὰ νὰ μᾶς προσβάλη, οὔτε μὲ ραθυμία ζωῆς, οὔτε μὲ τὴν ὀλέθρια περιέργεια…

Ἐμεῖς ὅμως αὐτὴν τὴν πονηρὴ διείσδυσι τοῦ διαβόλου θὰ τὴν φράξουμε. Ἂς εἴμαστε σὲ ἐγρήγορσι καὶ νηφαλιότητα, ὥστε ἀφοῦ κουραστοῦμε λίγο χρόνο, νὰ κερδίσουμε τὰ ἀθάνατα ἀγαθὰ στοὺς ἄπειρους αἰῶνες. Μὲ τὴν χάρι καὶ τὴν φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἰω Χρυσ εἰς κατὰ Ἰωάννη ὁμιλ Ζ’ ΕΠΕ 12,578).

 

40μερη μνήμη Μαρίας

Σάββατο Ἀκαθίστου Ὕμνου 4.4.2020

τοῦ δὲ μαύρου καβαλάρη καλπάζοντος εἰσέτι

ἀρ.νι.μα.

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team