Αρχική > Slider > ΕΟΡΔΑΙΑ: Συντήρηση του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού Ολυμπιάδας

ΕΟΡΔΑΙΑ: Συντήρηση του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού Ολυμπιάδας

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Εργασίες συντήρησης του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Ολυμπιάδας, Τοπική Κοινότητα του Δήμου Εορδαίας, δρομολόγησε η δημοτική αρχή, το αρχικό κόστος των οποίων είχε προϋπολογιστεί σε  51.600 ευρώ.

Μάλιστα στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Εορδαίας ενέκρινε ομόφωνα το 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, µε κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάσει την τιμή (χαμηλότερη προσφορά), κατά το σύστημα µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 125 του Ν 4412/2016, για το εν λόγω έργο.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε  την κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατάταξη των υποψηφίων που συμμετείχαν στην ανοικτή συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, για τις προσφορές που είχαν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες προσφορές) και έκρινε ως παραδεκτές όλες τις προσφορές.

Προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ε∆Ε» ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, ύψους  49 %.

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: Ρόη Βασβατέκη