Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Δήμος Κοζάνης: Λειτουργία λαϊκής αγοράς στο «Νιάημερο» κάθε Σάββατο παράλληλα με τη λαϊκή της Αριστοτέλους – Πίνακας συμμετεχόντων

Δήμος Κοζάνης: Λειτουργία λαϊκής αγοράς στο «Νιάημερο» κάθε Σάββατο παράλληλα με τη λαϊκή της Αριστοτέλους – Πίνακας συμμετεχόντων

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Η λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές της χώρας, η οποία τίθεται ξανά σε λειτουργία  με το 50% των εμπόρων και παραγωγών, κάθε Σάββατο.

Η εκ περιτροπής λειτουργία των εκθετών, δημιουργεί σημαντικά οικονομικά προβλήματα στους δραστηριοποιούμενους, ενώ παρατηρείται σποραδικά σημαντική συρροή του κοινού.

Η δημιουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στο χώρο του Νιαημερου την ίδια ημέρα, (ε, στ’ σχετικά)  δίνει την ευκαιρία στους μεν εκθέτες, να δραστηριοποιούνται κάθε εβδομάδα, χωρίς διακοπή, στους δε καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μειωμένο συνωστισμό από την εναλλακτική παράλληλη λαϊκή αγορά, σε χώρο όπου μπορούν άνετα, να σταθμεύσουν το μεταφορικό τους μέσο.

Η κύρια λαϊκή αγορά της Αριστοτέλους, συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά, κάθε Σάββατο με διευρυμένο ωράριο από 07,00-16,00.

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντική διέξοδο στη διάθεση των εποχικής αγροτικής παραγωγής της ευρύτερης περιοχής, διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό η ποικιλία και η προσφορά προϊόντων, ενθαρρύνεται η απασχόληση, δημιουργείται σημαντικός παράγοντας συγκράτησης των τιμών. Τονίζουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο του υπαιθρίου εμπορίου μπορεί και πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.

Σε εφαρμογή του γ’ σχετικού παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών)  για την  λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης:

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50% των δικαιούμενων πωλητών (επαγγελματιών και  παραγωγών)

Σημειώνουμε ότι επαναδραστηριοποιούνται οι εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση – υπόδηση κτλ).

Υπογραμμίζουμε ότι οι εκθέτες που έχουν έδρα το Δήμο Εορδαίας, την κοινότητα Σιάτιστας Βοίου και την Κοινότητα Κρόκου Κοζάνης, για τη μετακίνηση τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ταχέων αντιγόνου δοκιμασιών (rapid test) έως τρεις μέρες νωρίτερα (δ’ σχετικό – έκτο άρθρο, παρ.5).

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών.

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).  Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί  έκταση για το βιομηχανικό τομέα.

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Οι τοποθετήσεις όλων των δραστηριοποιούμενων, θα γίνονται επί τόπου από κλιμάκιο της Υπηρεσίας, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος
  Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (23-1-2021)

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 175 παραγωγοί και 158 επαγγελματίες (διατροφικών- βιομηχανικών).

Στις 23 Ιαν 2021 στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, θα συμμετέχουν 88 παραγωγοί και 79 επαγγελματίες, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 2 ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 3 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ ΕΔ- ΖΑΧΑΡΩΔΗ
 5 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
 7 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π –ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 10 ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 11 ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 12 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 13 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 14 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 15 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 16 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 17 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 18 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
 19 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 20 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 21 ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 22 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 23 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 24 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 25 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ
 26 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 27 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 28 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 29 ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 30 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 31 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 32 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 33 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 34 ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 35 ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 36 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 37 ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 38 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 39 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 40 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 41 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 42 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ
 43 ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 44 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
 45 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 46 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 47 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 48 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 49 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 50 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 51 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 52 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
 53 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 54 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 55 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 56 ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 57 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 58 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 59 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 60 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 61 ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 62 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 63 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 64 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
 65 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
 66 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ- ΕΛΙΕΣ
 67 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 68 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 69 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
 71 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 72 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒ – ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 73 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 74 ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 75 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 76 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
 77 ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 78 ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 79 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π- ΨΑΡΙΑ
 80 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 81 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 82 ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 83 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 84 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 85 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
 86 ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 87 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 88 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 89 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 90 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 91 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 92 ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 93 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 94 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 95 ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΕΛΙΕΣ
 96 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 97 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ
 98 ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 99 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 100 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ
 101 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 102 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 103 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 104 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 105 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 106 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 107 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 108 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 109 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 110 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 111 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 112 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 113 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 114 ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 115 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ
 116 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 117 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ- ΨΑΡΙΑ
 118 ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 119 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 120 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 121 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ
 122 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ
 123 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 124 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ
 125 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 126 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 127 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 128 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 129 ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
 130 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ
 131 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 132 ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 133 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 134 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 135 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 136 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 137 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 138 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 139 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ
 140 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 141 ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 142 ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 143 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 144 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 145 ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 146 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 147 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 148 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 149 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 150 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
 151 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 152 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 153 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 154 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 155 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 156 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 157 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 158 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
 159 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 160 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 161 ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΥΓΑ
 162 ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 163 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 164 ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 165 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
 166 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (23-1-2021)

 

Στις 23-1-2021 θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά (Νιαημερος) οι κάτωθι:

 

Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π -ΓΙΑΟΥΡΤΙ
 4 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 5 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 6 ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
 8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 10 ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 11 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 12 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ
 13 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 14 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 16 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΟΙ
 17 ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 18 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 19 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
 20 ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 21 ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 23 ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 24 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 25 ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 26 ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 27 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
 28 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ- ΒΟΤΑΝΑ
 29 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 30 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 31 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 32 ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ
 33 ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 34 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 35 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 36 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 37 ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 38 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 39 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 40 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 41 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ
 42 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 43 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 44 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 45 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 46 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 47 ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 48 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 49 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 50 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 51 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 52 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 53 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 54 ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 55 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
 56 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 57 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 58 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 59 ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 60 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ
 61 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 62 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 63 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
 64 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 65 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 66 ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 67 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 68 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ
 69 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 70 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 71 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 72 ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 73 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
 74 ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 75 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 76 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 77 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 78 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 79 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 80 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 81 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 82 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 83 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 84 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 85 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 86 ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 87 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 88 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ
 89 ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 90 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 91 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 92 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 93 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 94 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 95 ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 96 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 97 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ
 98 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 99 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 100 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 101 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 102 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔ- ΨΑΡΙΑ
 103 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
 104 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 105 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 106 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ
 107 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ
 108 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 109 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 110 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 111 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 112 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 113 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 114 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 115 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π- ΨΑΡΙΑ
 116 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 117 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 118 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 119 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 120 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 121 ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 122 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 123 ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 124 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 125 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 126 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
 127 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 128 ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 129 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 130 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 131 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 132 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 133 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 134 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 135 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 136 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 137 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 138 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 139 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
 140 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ
 141 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 142 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 143 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 144 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 145 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 146 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 147 ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 148 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 149 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 150 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΥΓΑ
 151 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 152 ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 153 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 154 ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 155 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ
 156 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 157 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 158 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 159 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 160 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 161 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 162 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π- ΜΕΛΙ
 163 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ
 164 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 165 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (30-1-2021)

 

Στις 30-1-2021 στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π -ΓΙΑΟΥΡΤΙ
 4 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 5 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 6 ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
 8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 10 ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 11 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 12 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ
 13 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 14 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 16 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΟΙ
 17 ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 18 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 19 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
 20 ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 21 ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 23 ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 24 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 25 ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 26 ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 27 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
 28 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ- ΒΟΤΑΝΑ
 29 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 30 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 31 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 32 ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ
 33 ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 34 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 35 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 36 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 37 ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 38 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 39 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 40 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 41 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ
 42 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 43 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 44 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 45 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 46 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 47 ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 48 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 49 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 50 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 51 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 52 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 53 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 54 ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 55 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
 56 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 57 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 58 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 59 ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 60 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ
 61 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 62 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 63 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
 64 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 65 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 66 ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 67 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 68 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ
 69 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 70 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 71 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 72 ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 73 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
 74 ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 75 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 76 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 77 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 78 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 79 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 80 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 81 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 82 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 83 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 84 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 85 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 86 ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 87 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 88 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ
 89 ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 90 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 91 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 92 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 93 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 94 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 95 ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 96 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 97 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ
 98 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 99 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 100 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 101 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 102 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔ- ΨΑΡΙΑ
 103 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
 104 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 105 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 106 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ
 107 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ
 108 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 109 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 110 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 111 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 112 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 113 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
 114 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 115 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π- ΨΑΡΙΑ
 116 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 117 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 118 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 119 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 120 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 121 ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 122 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 123 ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 124 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 125 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 126 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
 127 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 128 ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 129 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 130 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 131 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 132 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 133 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 134 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 135 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 136 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 137 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 138 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 139 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
 140 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ
 141 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 142 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 143 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 144 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 145 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 146 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 147 ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 148 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 149 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 150 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΥΓΑ
 151 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 152 ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 153 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 154 ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 155 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ
 156 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 157 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 158 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 159 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 160 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 161 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 162 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π- ΜΕΛΙ
 163 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ
 164 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 165 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (30-1-2021)

 

Στις 30-1-2021 στην παράλληλη λαϊκή αγορά (Νιαημερου) θα δραστηριοποιηθούν οι εκθέτες που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 2 ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 3 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ ΕΔ- ΖΑΧΑΡΩΔΗ
 5 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
 7 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π –ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 10 ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 11 ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 12 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 13 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 14 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 15 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 16 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 17 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 18 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
 19 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 20 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 21 ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 22 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 23 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 24 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 25 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ
 26 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 27 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 28 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 29 ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 30 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 31 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 32 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 33 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 34 ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 35 ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 36 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 37 ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 38 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 39 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 40 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 41 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 42 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ
 43 ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 44 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
 45 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
 46 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 47 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 48 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 49 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 50 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 51 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 52 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
 53 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 54 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 55 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 56 ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 57 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 58 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 59 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 60 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 61 ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 62 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 63 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 64 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
 65 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
 66 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ- ΕΛΙΕΣ
 67 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 68 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 69 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
 71 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 72 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒ – ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 73 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 74 ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 75 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 76 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
 77 ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 78 ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 79 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π- ΨΑΡΙΑ
 80 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 81 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 82 ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 83 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 84 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 85 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
 86 ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 87 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 88 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 89 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 90 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 91 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 92 ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 93 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 94 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 95 ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΕΛΙΕΣ
 96 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 97 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ
 98 ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 99 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 100 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ
 101 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 102 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
 103 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 104 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 105 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 106 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 107 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
 108 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 109 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 110 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 111 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 112 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 113 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 114 ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 115 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ
 116 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 117 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ- ΨΑΡΙΑ
 118 ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 119 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 120 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
 121 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ
 122 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ
 123 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 124 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ
 125 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 126 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 127 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 128 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 129 ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
 130 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ
 131 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 132 ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 133 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 134 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 135 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 136 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 137 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 138 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 139 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ
 140 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 141 ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 142 ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 143 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 144 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 145 ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 146 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
 147 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 148 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 149 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 150 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
 151 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 152 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 153 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 154 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 155 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 156 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 157 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 158 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
 159 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
 160 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 161 ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΥΓΑ
 162 ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 163 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 164 ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
 165 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
 166 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Διαδικτυακή ομιλία από τον Αστρονομικό Σύλλογο Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Τα θαύματα του ουρανού» την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει αυτήν την Κυριακή στις 18:00 τη διαδικτυακή ομιλία με θέμα : «Τα ...