Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 > Άραγε οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ιδέα της Νομοθεσίας της Αυτοδιοίκησης; – Όχι, ΔΕΝ είναι κώδικας HTML !

Άραγε οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ιδέα της Νομοθεσίας της Αυτοδιοίκησης; – Όχι, ΔΕΝ είναι κώδικας HTML !

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Η ενασχόληση με τα κοινά προϋποθέτει τόλμη και …γοητεία!

Ενίοτε όμως ίσως να χρειάζεται και μια ελαφριά γνώση της σχετικής Νομοθεσίας. Όχι βέβαια εξεζητημένες και εξειδικευμένες νομικές και διοικητικές γνώσεις για τον εκάστοτε αιρετό. Αλλά μια ιδέα του πόσο σύνθετη είναι η ιστορία που λέγεται «αυτοδιοίκηση».

Παραθέτουμε παρακάτω μια ενδεικτική λίστα για να υποβάλετε στη βάσανο τις διοικητικές γνώσεις των υποψηφίων που ζητούν την υποστήριξή σας.                                                    

 

Σύνταγμα, Άρθρο 10 (Δικαίωμα Αναφοράς Πολιτών)
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» κ.λπ.
Ν.1599/1986, Άρθρα 8,14,22 (ΦΕΚ 75Α) Υπεύθυνη Δήλωση – Επικύρωση φωτοαντιγράφων
Ν.2539/1997 Άρθρο 22 (ΦΕΚ 244Α) – Τηλεφωνικές αιτήσεις
Ν.2672/1998 Άρθρο 14 (ΦΕΚ 290Α) – Επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες μέσω Fax και E-mail
Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102Α ) Άρθρο 5, Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α) Άρθρο 16, για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών
Ν.1943/1991, (ΦΕΚ 50Α) Άρθρο 5, Ν.2690/1999, (ΦΕΚ 45Α ), Άρθρο δεύτερο και άρθρα 4,5, Ν.3230/2004, (ΦΕΚ 44Α), Άρθρο 11 και Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102Α)
Άρθρα 6,7 για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
Νόμοι για ΚΕΠ: 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α), 3051/2002 (ΦΕΚ 220Α),
3146/2003 (ΦΕΚ 125Α ) 3200/2003 (ΦΕΚ 281Α ), 3202/2003 (ΦΕΚ 284Α),
3230/2004 (ΦΕΚ 44Α), 3242/2004 (ΦΕΚ 102Α ), 3260/2004 (ΦΕΚ 151Α),
3320/2005 (ΦΕΚ 48Α), 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α), 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α )
Ν.3051/2002, Άρθρο 2 (ΦΕΚ 220Α ) και Γνωμοδοτική Ολομέλεια Ν.Σ.Κ. 591/2000 σχετικά με καταβολή αποζημίωσης και Ανεξάρτητες Αρχές
Ν.2477/1997 (ΦΕΚ 59Α ) και Ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10Α ) «Συνήγορος του Πολίτη»
Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης 1992 σχετικά με το θεσμό του Ευρωπαίου Μεσολαβητή
Ν.3443/2006 (ΦΕΚ 41Α ) «Τοπικά Συμβούλια Νέων», έκδοση ΚΕΔΚΕ
Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9Α ) σχετικά με μεταβίβαση των Κρατικών Παιδικών Σταθμών στους Δήμους
Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30Α) Άρθρο 13, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125Α) Άρθρο 13 και ΚΥΑ Π4Β/5814/1997 (ΦΕΚ 917Β) για υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών Δ/ΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769Β) σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση κοινού
Οδηγός καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, Υπουργείο Εσωτερικών – Συνήγορος του Πολίτη, 2005
Οδηγός του πολίτη με αναπηρία, Υπουργείο Εσωτερικών, 2007
Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη, ΚΕΔΚΕ, 2008
Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη, ΚΕΔΚΕ, 2010

 

(από σχόλιο αναγνώστη)

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team