Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > “Ανησυχίες, ερωτήματα και προβληματισμός” της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου για τις αντιστοιχίσεις των τμημάτων – Ψήφισμα προς το Υπουργείο Παιδείας

“Ανησυχίες, ερωτήματα και προβληματισμός” της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου για τις αντιστοιχίσεις των τμημάτων – Ψήφισμα προς το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Ψήφισμα προς το υπουργείο Παιδείας, μετά από συνεδρίαση της κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το θέμα που προκάλεσε στο ίδρυμα με τις αντιστοιχήσεις των τμημάτων, όπως ήδη έχει αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο “Π”. Η Πολυτεχνική Σχολή θέτει ερωτηματικά για δύο πολυτεχνικά τμήματα, ενώ συντάσσεται και με την επιστολή του πρύτανη προς την Υπουργό, ζητώντας από το υπουργείο να διορθώσει:

“Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιου για τα ΑΕΙ, καταργούνται οι περσινές αντιστοιχίες, και ορίζονται νέες κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) τοποθετήθηκε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την 7138/ 02.07.2020 επιστολή του Πρύτανη στην Υπουργό και στον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  ζητώντας μεταξύ των άλλων την τροποποίησή της.  

Οι νέες αντιστοιχίες αφορούν αποκλειστικά το θεσμό των μετεγγραφών, μας «καθησυχάζει» το ΥΠΑΙΘ.

Ωστόσο οι αριθμοί, και αναφερόμαστε στην περίπτωση της Πολυτεχνικής Σχολής, μόνο τις ανησυχίες, τα ερωτήματα και τον προβληματισμό της Συγκλήτου τεκμηριώνουν.   

H Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣ/ΠΔΜ)  ιδρύθηκε με το ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ. Α΄) και σήμερα αποτελείται από 5 Τμήματα.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί εξ αρχής ότι:

  1. Όλα τα Τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ έχουν την ίδια ονομασία και επιστημονικό πεδίο με άλλα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνείων  και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.
  2. Η επαγγελματική δραστηριότητα των αποφοίτων, διπλωματούχων μηχανικών, όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ περιγράφεται από το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187 τ.Α’): «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Τα (1) και (2), δηλ. να υπάρχουν ομότιτλα τμήματα, ίδιας επιστημονικής περιοχής και σε άλλα Πολυτεχνεία – Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα,  αποτέλεσαν, λόγω και της αρνητικής εμπειρίας του παρελθόντος, βασικά κριτήρια – προϋποθέσεις της ακαδημαϊκής συγκρότησης της Σχολής που έγινε με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ.Α’).

Είναι αυτά ακριβώς τα κριτήρια που η  πρόσφατη ΥΑ, ένα χρόνο μετά την εισαγωγή 400 νέων φοιτητών αλλά  και την απόφαση από το ίδιο το ΥΠΑΙΘ για εισαγωγή άλλων 400 εφέτος, θέτει υπό αμφισβήτηση  σε δύο από τα πέντε Τμήματα της Σχολής με το «πρόσχημα» της ρύθμισης θεμάτων μετεγγραφών.  Είναι οι αριθμοί των μετεγγραφών και των εισακτέων στα δύο αυτά Τμήματα, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον πίνακα, που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές:

Συγκεκριμένα, στον πίνακα δείχνονται:

  • Ο αριθμός των νεοεισαχθέντων φοιτητών που εγγράφησαν ανά τμήμα κατά το πρόσφατο ακαδημαϊκό έτος, 2019 – 20.
  • Ο αριθμός των φοιτητών ανά τμήμα που μετεγγράφηκαν από αντίστοιχα Πολυτεχνικά Τμήματα της χώρας στα δύο Τμήματα της Πολυτεχνικής του ΠΔΜ, με βάση την ισχύουσα πέρυσι αντιστοίχιση (φοιτητές  που ήρθαν από μετεγγραφή)
  • Ο αριθμός των φοιτητών που μετεγγράφηκαν σε αντίστοιχα Πολυτεχνικά  Τμήματα της χώρας  από τα δύο Τμήματα της Πολυτεχνικής ΠΔΜ με βάση την ισχύουσα πέρυσι αντιστοίχιση (φοιτητές που έφυγαν από μετεγγραφή).
  • Ο αριθμός των εισακτέων στα δύο τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, όπως αυτός  αποφασίστηκε από το ΥΠΑΙΘ.
  • Ο αριθμός των εισακτέων υποψηφίων, με την ίδια απόφαση του ΥΠΑΙΘ  το ίδιο ακαδ. έτος (2020-21), στα αντίστοιχα μέχρι τώρα τμήματα και που η εν λόγω ΥΠ καταργεί.

Διαπιστώσεις και ερωτήματα:

  • Στα δύο Πολυτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου μας, ούτε έρχονται φοιτητές από μετεγγραφή, ούτε φεύγουν φοιτητές με μετεγγραφή προς άλλα Ιδρύματα. Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση  που, κατά το ΥΠΑΙΘ, αφορά μόνο τις μετεγγραφές, γιατί ασχολείται αποκλειστικά και στοχευμένα με τα συγκεκριμένα Πολυτεχνικά  Τμήματα, 5ετούς φοίτησης από την ίδρυση τους ;
  • Τα Τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ των οποίων καταργούνται οι αντιστοιχίες, έχουν από  ένα, ομότιτλο και ίδιας επιστημονικής περιοχής Τμήμα, σε Κρήτη και Σύρο, σύμφωνα με την περυσινή αντιστοίχιση.  Στα Τμήματα αυτά (Κρήτης και Σύρου), το Υπουργείο αποφασίζει την εισαγωγή  πολύ μικρότερου αριθμού  υποψηφίων, από εκείνον που αποφασίζει για τα Τμήματα της ΠΣ/ΠΔΜ, τα οποία ωστόσο κατά την ΕΘΑΑΕ και το ΥΠΑΙΘ δεν πληρούν τα παρουσιασθέντα κριτήρια.

Με άλλα λόγια, το ΥΠΑΙΘ ζητάει από Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ – που σύμφωνα με την εν λόγω ΥΑ πληρούν μερικά ή δεν πληρούν ακαδημαϊκά κριτήρια – να εκπαιδεύσουν,  σύμφωνα με άλλη Υπουργική Απόφαση του,  περισσότερους έως και διπλάσιους φοιτητές από ότι Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου άλλων Ιδρυμάτων σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή, που πληρούν τα κριτήρια του ΥΠΑΙΘ. Ποιό είναι εδώ το κριτήριο και το  μήνυμα που εκπέμπεται στους υποψηφίους; Πώς την ίδια ώρα το Υπουργείο ζητάει από τα Τμήματα να διαμορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης;  Αυξάνοντας τον αριθμό των εισακτέων σε νούμερα που τα ίδια δεν  ζήτησαν;

Ύστερα από τα παραπάνω, δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε πώς η ΥΑ αφορά αποκλειστικά στον θεσμό των μετεγγραφών. Αντίθετα δημιουργούνται εύλογα έντονες ανησυχίες και ερωτήματα, όπως αυτά ψύχραιμα εκφράστηκαν στην  7138/ 02.07.2020 επιστολή του Πρύτανη του ΠΔΜ στην Υπουργό και στον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία και μας καλύπτει πλήρως στην ανάλυση και στο δια ταύτα.

Το ΠΔΜ πρόσφατα ολοκλήρωσε το «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης 2020 – 2025», με τις όποιες δυνατές σταθερές, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κάποιες από τις οποίες η ΥΑ δείχνει αίφνης και εν αγνοία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να αμφισβητεί.

Η Πολυτεχνική Σχολή, έχοντας  πλέον τον κρίσιμο αριθμό, καθιερωμένων στο σύνολό τους  Τμημάτων, σε ένα υπό κατασκευή σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον  στο νέο κτιριακό συγκρότημα της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας, τροχοδρομεί στο μεγάλο άλμα προς το διεθνές περιβάλλον τεχνολογίας και καινοτομίας. Επενδύει στην ποιότητα της ακαδημαϊκής της συγκρότησης και λειτουργίας, με επίγνωση παράλληλα της ευθύνης που οι φορείς της περιοχής και η ίδια η πολιτεία, εναποθέτουν στην Πολυτεχνική Σχολή για το μέλλον της ενεργειακής μεταλιγνιτικής Δυτικής Μακεδονίας.

Η άμεση και «εκτός θέματος» αμφισβήτηση  των δύο Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας  που εκφράστηκε σε ανύποπτο χρόνο από πλευράς του ΥΠΑΙΘ, μόνο θετικό μήνυμα δεν εκπέμπει, κάτι που πιστεύουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις του ΥΠΑΙΘ και αναμένουμε γι’ αυτό την «επανάληψη στο ορθό».

Για την κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ

Καθηγητής  Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου

Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Ο 95χρονος Χαράλαμπος Τάτσης από το Λέχοβο ο πρώτος που εμβολιάστηκε κατά του covid 19 στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο

Κοινοποίησε το.... Facebook Twitter Print email Ο Χαράλαμπος Τάτσης 95 χρόνων από το Λέχοβο είναι ο πρώτος που εμβολιάστηκε κατά ...