Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > 20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς

20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, είκοσι (20) ατόμων ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» , που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά, και συγκεκριμένα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
101 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ  Καθηγητών θεωρητικών,(υποχρεωτικών και ανωτέρων μαθημάτων) 8 μήνες 3
102 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητών Πληκτών Οργάνων(  πιάνο ) 8 μήνες 3
103 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Πληκτών Οργάνων (αρμόνιο) 8 μήνες 1
104 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητών Εγχόρδων Οργάνων(  κιθάρα  ) 8 μήνες 3
105 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητή Εγχόρδων Οργάνων(βιολί) 8 μήνες 1
106 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ   Καθηγητή Εγχόρδων Οργάνων( ηλεκτρική κιθάρα) 8 μήνες 1
107 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Τρομπέτα) 8 μήνες 1
108 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (φλάουτο) 8 μήνες 1
109 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ  Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Σαξόφωνο) 8 μήνες 1
110 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων(παραδοσιακό κλαρίνο) 8 μήνες 1
111 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων(ποντιακή λύρα) 8 μήνες 1
112 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων(μπουζούκι) 8 μήνες 1
113 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΔΕ  Καθηγητή Κρουστών Οργάνων(Ντραμς &Παραδοσιακά Κρουστά) 8 μήνες 1
114 Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Περιοχή «Χλόη» Καστοριά ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής 8 μήνες 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.30-14.30 στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς, Περιοχή Χλόη Τ.Κ.52100 Καστοριά, υπόψη κ. Μαυροδήμου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467027720). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ…

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: e-ptolemeos team