Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ελλάδα > 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αγρότες/ες ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αγρότες/ες ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


agrotes

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»  η οποία εντάσσεται στη δράση 7 : «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες αγρότες/ισες ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 

1. Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 18 αγροτών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης                         .

Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, να προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης

Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

 •  Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων
 •  Κατάρτιση – Επιμόρφωση ωφελούμενων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
 • 1.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – καινοτόμα αγροτικά προϊόντα, κηπευτικά, μελισσοκομία – στο Δήμο Κοζάνης
 • 2.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – αρωματικά φυτά-φαρμακευτικά φυτά, ενεργειακές καλλιέργειες – στο Δήμο Εορδαίας
 • 3.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – κτηνοτροφικά προϊόντα – στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
 • 4.Κατάρτιση ωφελουμένων στην Αγροτική Οικονομία – αμπελλουργία, οινοποιϊα – στο Δήμο Βοϊου

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση επιχειρήσεων

 •  Υποστήριξη των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους
 •  Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους
 •  Διακρατική Δικτύωση στην κοινωνική οικονομία
 •  Διακρατικές επισκέψεις ωφελουμένων για απόκτηση τεχνογνωσίας
 •  Επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις εσωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας

 3. Φορείς Υλοποίησης – Εταίροι:

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» απαρτίζεται από επτά (7) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή  Εταίρο την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.  Συγκεκριμένα στην Α.Σ. συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
 • 1. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ
 • 2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας
 • 3. Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας
 • 4. Επιμελητήριο Κοζάνης
 • 5. Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας
 • 6. Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ
 • 7. Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ

4. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 • 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
 • 4. Βεβαίωση Ασφάλισης στον ΟΓΑ
 • 5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2011 (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)
 • 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης* και να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3, κα Καραγκιόζη Ιωάννα,  τηλ. 2461-0-24022.

(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ,www.anko.gr

7. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προ-Εργασία», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, κα Κουγιώνη Λόη, τηλ 2461-0-24022,  και να υποβάλλουν την αίτηση έως τις  31/10/2013, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:30.

 

 

anko-eunet.gr

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team