Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Uncategorized > Υποβολή προτάσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα αλιείας
None

Υποβολή προτάσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα αλιείας

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Δημοσιεύτηκαν οι περιλήψεις προκηρύξεων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013, με τις οποίες η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων να συμμετάσχουν. Αυτοί είναι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Περιφέρειες), καθώς επίσης Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι άξονες προτεραιοτήτων είναι:
B Άξονας προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, μεταποίηση & εμπορία προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας».
T Μέτρο 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» με:
• Δράση 2: Επενδύσεις για την κατασκευή εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων.
• Δράση 3: Επενδύσεις για την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Συνέχεια στη σελ. 14

B Άξονας Προτεραιότητας 3 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος».
T Μέτρο 3.2 «Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας»
Τα παραπάνω προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
Στόχος των προτάσεων του μέτρου 2.2 είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές.
Ειδικότερα, η βελτίωση των υποδομών στην εσωτερική αλιεία αφορά κυρίως: α) τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την υποστήριξη των αλιευτικών σκαφών εσωτερικών υδάτων, β) τη δημιουργία ή και βελτίωση υποδομών με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζόμενων αλιέων, γ) τη δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων, δ) την κατασκευή και επέκταση – εκσυγχρονισμό χώρων εκφόρτωσης, ε) τη βελτίωση των συνθηκών συντήρησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Στόχος των προτάσεων του μέτρου 3.2 είναι η «προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας» με ειδικό στόχο την κατασκευή και την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: α) Αγορά/κατασκευή των εξαρτημάτων του υφάλου (τεχνητοί όγκοι/ογκόλιθοι, βράχοι), β) μεταφορά, συμπεριλαμβανόμενης της ενοικίασης χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (σκαφών), γ) Συναρμολόγηση και τοποθέτηση – πόντιση, δ) εξοπλισμός σηματοδότησης και προστασίας, ε) επιστημονική παρακολούθηση των έργων.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015, με την υποβολή προτάσεων να είναι δυνατή από τις 8 Μαρτίου 2010 μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του έργου.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αλιείας» στην ταχυδρομική διεύθυνση Ιεροσολύμων 6, Πλατεία Αμερικής Αθήνα Τ.Κ. 11252 ώρες 9:00 – 16:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες, ενώ είναι δυνατό να υποβληθούν και ταχυδρομικά με απόδειξη, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Αλιείας».
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.alieia.gr
Ο παραπάνω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με το σύνολο των ενδιαφερόμενων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team