Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

karaiskos giorgos

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), σήμερα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της επιχείρησης, με θέματα συζήτησης τα παρακάτω:
1.Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012.
2.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Μελέτης Βιωσιμότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.
3.Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών χρήσης 2011.
4.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έκθεσης Ελέγχου χρήσης 2011 από Ορκωτούς Λογιστές.
5.Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια «Μικροϋλικών Ύδρευσης για διάφορες ανάγκες της ΔΕΥΑΕ».
6.Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια «Αδρανών Υλικών».
7.Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια «Ειδικών Κολάρων ταχείας επισκευής αγωγών διαφόρων διαμέτρων και διαστάσεων».
8.Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια «Σωλήνων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».
9.Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια «Χυτοσιδηρών Ειδικών Τεμαχίων».
10.Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια «Τσιμέντου».
11.Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια «Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Ασύρματης Επικοινωνίας».
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής [Προμήθειας Υποδημάτων Ασφαλείας για το Προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για το έτος 2013].
13.Έγκριση 3ου Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών [Προτυπωμένων Ειδοποιητηρίων Λογαριασμών Νερού και Προτυπωμένων Φακέλων με Παράθυρο].
14.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής [Ειδών Γραφικής Ύλης και Υπολοίπων Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για το έτος 2012-2013].
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλητικού Συγκροτήματος στην Γεώτρηση Δ.Δ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας».
16.Έγκριση Πρακτικού έρευνας αγοράς για την προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου.
17.Έγκριση Πρακτικού έρευνας αγοράς για «δειγματοληπτικό έλεγχο από υδροληψίες του Δ.Δ. Πτολεμαΐδας και των Δ.Δ. Δήμου Εορδαίας για βαρέα μέταλλα – εξασθενές χρώμιο κ.λ.π.
18.Έγκριση Πρακτικού έρευνας αγοράς με απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση, για την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
19.Έγκριση Πρακτικού προμήθειας και εγκατάστασης μηχανικών μετρητών παροχής ύδατος στις γεωτρήσεις ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
20.Έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για την αντικατάσταση παλαιών σχαρών στο κανάλι ομβρίων στην κεντρική πλατεία του Δ.Δ. Πτολεμαΐδας.
21.Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. Πενταβρύσου».
22.Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. Περδίκα».
23.Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Αντλιοστασίων στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Πτολεμαΐδας».
24.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Αντλιοστασίων στην ευρύτερη περιοχή του Δ.Δ. Πτολεμαΐδας».
25.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. Πενταβρύσου».
26.Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2013 μελέτης Ο.Δ.Υ. και τρόπος εκτέλεσης διαγωνισμού για την «Προμήθεια προτυπωμένων ειδοποιητηρίων λογαριασμών νερού και προτυπωμένων φακέλων με παράθυρο».
27.Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Σύνδεσης Γεώτρησης».
28.Σχετικά με τη γεώτρηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στο Τοπικό Διαμέρισμα Περδίκα.
29.Αναβάθμιση Προγράμματος Μισθοδοσίας για μαζική ένταξη στο νέο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο.
30.Αίτηση για την προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. ΠΕΡΔΙΚΑ Δ. Πτολεμαΐδας – Β’ Φάση Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. ΠΕΡΔΙΚΑ».
31.Αίτηση για την προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Δ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Δ. Πτολεμαΐδας».
32.Σχετικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. 947/20-05-2013 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων με θέμα: «Ρυθμίσεις δανείων με το Ν.4093/12».
33.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αύξηση Παροχής Υδροδότησης Πτολεμαΐδας – (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Διάνοιξη Γεώτρησης στην θέση Δεξαμενή – Διυλιστήρια).
34.Αίτηση κ. Κίτσογλου Σάββα.
35.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που αφορά την υπ’ αριθ. 114/2013 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία εκδόθηκε επί της υπ’ αριθ. 26705/320/1999 Αγωγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
36.Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που αφορά την υπ’ αριθ. 6/2013 Απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε επί της υπ’ αριθ. 5/27-01-2012 Προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
37.Έγκριση δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.
38.Καταβολή ποσού 1.200,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για την έγκριση της διέλευσης αγωγού ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Εορδαίας στη θέση 21+972 της γραμμής ΑΜ–ΚΖ.
39.Έγκριση δαπανών και ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής έτους 2013.
40.Αιτήσεις Δημοτών.
41.Παροχές σε είδος έτους 2013.
42.Δαπάνες

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team