Αρχική > Uncategorized > Ξεκινά μια νέα εποχή ευκαιριών για τον Έλληνα αγρότη
None

Ξεκινά μια νέα εποχή ευκαιριών για τον Έλληνα αγρότη

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Άρθρο Βαγγέλη Διβάρη Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Οι οικονομικές αναταράξεις σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ενός άκρως ανταγωνιστικού και διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου, καθορίζουν τις νέες μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Προκλήσεις για βιώσιμη παραγωγή, χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων και, κυρίως, διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα σε μια γεωργία οικονομικά ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά αειφόρο.
Οι σημερινές δυσμενείς συνθήκες, ως συνέπεια της βαθιάς ύφεσης, διαμορφώνουν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα για όλους τους παραγωγικούς τομείς της χώρας μας. Μέσα σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, η Ελληνική Γεωργία έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους, που δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της.
Η Ελληνική Γεωργία οφείλει να ξεπεράσει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και να χαράξει μια νέα πορεία ανάπτυξης. Ο δρόμος είναι ένας και επιβάλλει την ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων, ώστε να χτιστούν γερά θεμέλια για ένα μέλλον:
4 Ανταγωνιστικής παραγωγής,
4 Πράσινης ανάπτυξης, και
4 Ουσιαστικής οικονομικής ανάκαμψης.
Το μεγάλο στοίχημα είναι να καταστεί η αγροτική οικονομία από μέρος της κρίσης σε μέρος της λύσης του προβλήματος της χώρας και να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης ο νευραλγικός για την Ελλάδα αγροτικός τομέας. Κι αυτό γίνεται μόνο με ολοκληρωμένο Σχέδιο και σκληρή δουλειά για τη συγκρότηση ενός ανταγωνιστικού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, με επίκεντρο τον Έλληνα αγρότη.
Σε αυτή την προσπάθεια, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το οποίο αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο χρηματοδότησης συγκροτημένου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού κόσμου.
Ποιότητα – Ανταγωνιστικότητα – Αειφορία
Στο τρίπτυχο αυτό συνοψίζεται η Στρατηγική μας, η οποία εστιάζει στην ποιοτική απορρόφηση των πόρων.
Με διαφάνεια στη διαχείριση και αποδοτικότητα στην απορρόφηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, προωθούνται επενδύσεις προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υποδομές, να παραχθούν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να βελτιωθεί το αγροτικό εισόδημα.
Προς την κατεύθυνση στήριξης της αγροτικής οικονομίας, προκηρύχθηκαν τα Σχέδια Βελτίωσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ, που προσφέρουν τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Μέσα από μια απλή διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικά της αίτησης ενίσχυσης έως τις 20 Ιουνίου, δίνεται η ευκαιρία σε γεωργούς, νέους γεωργούς και γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές να λάβουν χρηματοδότηση και να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της παραγωγής τους.
Έτσι, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν:
4 στη βελτίωση της φυτικής και ζωικής παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
4 στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
4 στην προώθηση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον παρεμβάσεων,
4 στην υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
4 σε έγγειες βελτιώσεις, με την εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και αρδευτικών συστημάτων,
4 στην καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο σχεδιασμός του μέτρου έχει γίνει στην κατεύθυνση απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών με μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, απλοποίηση της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης – φακέλου υποψηφιότητας και αξιοποίηση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων.
Προσεγγίζοντας με ευαισθησία τα αιτήματα των Ελλήνων γεωργών και κτηνοτρόφων, όπως αυτά εκφράστηκαν κατά τις ενημερωτικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο δημοσιοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης, και έπειτα από ουσιαστικό διάλογο, προωθήθηκαν παρεμβάσεις στην τρέχουσα προκήρυξη, με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Γεωργίας. Το αυξημένο ενδιαφέρον οδήγησε αντίστοιχα σε σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων από 285 εκ. € σε 500 εκ. € με διακριτή κατανομή των κονδυλίων μεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής με αναλογία 2 προς 1.
Η αύξηση των πιστώσεων επέτρεψε και σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα αξιολόγησης, με αλλαγή στα κριτήρια βαθμολόγησης, αύξηση της πριμοδότησης και σημαντικές μειώσεις της βαθμολογικής βάσης. Ενώ, επιπλέον, για πρώτη φορά, προβλέπεται τόσο σημαντική χρηματοδοτική διευκόλυνση με τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως και του 50% της επένδυσης.
Στο πλαίσιο του ΠΑΑ και προς την κατεύθυνση ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας, και εξασφάλισης της ευημερίας του Έλληνα αγρότη, δρομολογούνται οι διαδικασίες για τις χρηματοδοτήσεις απ’ όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ. Συγκεκριμένα, πρόκειται να ανακοινωθούν εντός του πρώτου εξάμηνου του 2011
4 η πρόσκληση για τον κλάδο της Μεταποίησης, με κύριο στόχο την προώθηση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον επενδύσεων,
4 η πρόσκληση για την ενίσχυση επενδύσεων στη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, καθώς και σε άλλες Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις και
4 η ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με πόρους – ύψους 150 εκ. €- από το ΠΑΑ, σε συνδυασμό με κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων, για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων προς τους δικαιούχους των μέτρων της Μεταποίησης, των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς και προς ιδιώτες επενδυτές των μέτρων του Άξονα 3.
Όλος αυτός ο σχεδιασμός και η κινητικότητα στηρίζει μια πολιτική που γεννάει νέες επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για τους αγρότες. Επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ισχυρό παραγωγικό ιστό και ανοίγει πεδία δράσης με προοπτικές ανάπτυξης για κάθε περιοχή και για τους νέους ανθρώπους που σήμερα ασφυκτιούν σε μια κλειστή και αγκυλωμένη οικονομική πραγματικότητα. Με αυτό τον τρόπο, στηρίζουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας και αναδεικνύουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.
Με συντονισμένη προσπάθεια, σκληρή δουλειά και ουσιαστικό διάλογο διαμορφώνονται οι όροι, δημιουργούνται οι συνθήκες και συντελούνται οι απαραίτητες αλλαγές για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο προς το συμφέρον του αγροτικού κόσμου.
Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για την αναγέννηση της Ελληνικής Γεωργίας, την ευημερία του Έλληνα αγρότη, την ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας. Για ένα μέλλον βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team