Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Uncategorized > Η ΕΕ εγκρίνει καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης για να τεθεί σε εφαρμογή το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για πιστωτικά ιδρύματα
None

Η ΕΕ εγκρίνει καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης για να τεθεί σε εφαρμογή το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για πιστωτικά ιδρύματα

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ, καθεστώς για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το ελληνικό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΤΧΣ).
Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 10 δισεκατ. ευρώ και αποτελεί μέρος της χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ελλάδα από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης ήταν συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ βάσει των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.
«Το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελεί μέρος της χρηματοπιστωτικής συνδρομής που χορηγήθηκε από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ προς την Ελλάδα και αποσκοπεί στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, της χορήγησης πιστώσεων προς την εθνική οικονομία. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι όροι βάσει των οποίων η Ελλάδα μπορεί να κάνει χρήση του Ταμείου είναι σύμφωνοι με τους κανόνες για τα καθεστώτα στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα στη διάρκεια της κρίσης που είχαν ήδη εγκριθεί στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ», δήλωσε ο Joaquín Almunia, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα της πολιτικής ανταγωνισμού.
Η ίδρυση του ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προβλέπεται στο μνημόνιο για τους ειδικούς όρους της οικονομικής πολιτικής της 3ης Μαΐου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Tο ΤΧΣ προβλέπεται να λειτουργήσει έως την 30ή Ιουνίου 2017. Παρόλο που το μνημόνιο και η σύσταση του ΤΧΣ είχαν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο στην ευρωζώνη, η Επιτροπή οφείλει να ελέγξει ότι οι όροι υπό τους οποίους θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, εφόσον υπάρχει ανάγκη, είναι συμβατοί με τους κανόνες για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη διάρκεια της κρίσης.
Στις 21 Ιουλίου 2010, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή αίτηση για την έγκριση του καθεστώτος ανακεφαλαιοποίησης βάσει του ΤΧΣ έως την 31η Δεκεμβρίου 2010. Ο χρονικός αυτός περιορισμός οφείλεται στο γεγονός ότι τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική κρίση εγκρίνονται για περιόδους έξι μηνών, είτε πρόκειται για ανακεφαλαιοποιήσεις, για εγγυήσεις δανείων είτε για μέτρα αντιμετώπισης απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η επανεκτίμηση της κατάστασης ανάλογα με τις εξελίξεις της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός αυτός δεν θίγει την σύσταση του Ταμείου, το οποίο ιδρύεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας έως το 2017.
Στόχος του Ταμείου είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όταν δεν είναι δυνατό να διατεθούν κεφάλαια μέσω των κανονικών, συνήθως ιδιωτικών, μηχανισμών. Θα παρέχει ίδια κεφάλαια σε πιστωτικά ιδρύματα με την αγορά προνομιούχων μετοχών και, υπό ορισμένους όρους, κοινών μετοχών των αντίστοιχων τραπεζών. Στην περίπτωση των προνομιούχων μετοχών, το καθεστώς προβλέπει αμοιβή 10 % για τις μετοχές και θέτει απαρεγκλίτως ορισμένους περιορισμούς συμπεριφοράς, όπως απαγόρευση της καταβολής μερισμάτων και τοκομεριδίων. Επιπλέον, κατ’ αρχήν, όλες οι τράπεζες που θα λάβουν στήριξη από το Ταμείο είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν σχέδιο αναδιάρθρωσης στην Επιτροπή.
Το μέτρο είναι συμβατό με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους. Επίσης, είναι σύμφωνο με την ανακοίνωση της Επιτροπής περί ανακεφαλαιοποίησης. Για τον σκοπό αυτό, οι όροι για ανακεφαλαιοποιήσεις βάσει του Ταμείου είναι σύμφωνοι με το ισχύον ελληνικό καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης και ευθυγραμμίζονται με τα άλλα καθεστώτα ανακεφαλαιοποίησης άλλων κρατών μελών.
Το μη εμπιστευτικό κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης N 328/2010 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων (State Aid Register) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού (DG Competition) μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο.

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team