Αρχική > Uncategorized > Διευκρινίσεις για τη διαδικασία εξαγωγής εμπορευμάτων
None

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία εξαγωγής εμπορευμάτων

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
emailΟ Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με έγγραφο που του κοινοποιήθηκε από το Τελωνείο Καστοριάς και έχει αποσταλεί από την 18η Δ/νση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Πρωτ. Δ1182/108/18Γ/Φ.Γουν.8/10-6-2008, με θέμα διευκρινίσεις
Θέμα : «Δίδονται διευκρινήσεις» – Σχ. : Η Κ.161/7/18Γ/15-02-2008 ΔΥΟΟ» που αφορά τη διαδικασία εξαγωγής μέσω τρίτου εμπορευμάτων.
Στο έγγραφο αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:
«Συνέχεια της παραπάνω σχετικής διαταγής μας, που αφορά διαδικασία εξαγωγής μέσω τρίτου εμπορευμάτων του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και αφού λάβαμε υπόψη :
Την αριθμ 895/23/25-06-2001 διαταγή που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων, όπως αυτές συμπεριλαμβάνονται στον ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2913/92 (βασικός) και στον ΚΑΝ. (ΕΕ) 2454/93 (εφαρμοστικός) και ειδικότερα, τις διατάξεις των άρθρων 511 και 512 του ΚΑΝ. 2454/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) 993/01 βάσει των οποίων είναι δυνατή η κυκλοφορία – μεταφορά των εμπορευμάτων, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μεταξύ διαφόρων τόπων ή μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις άλλου δικαιούχου χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις εφόσον οι τόποι αναφέρονται στην άδεια υπό τον όρο τήρησης των σχετικών καταχωρήσεων,
Τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της αρμόδιας, για τα Τελωνειακά Οικονομικά Καθεστώτα, επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά
με τη δυνατότητα εξαγωγής μέσω τρίτου εμπορευμάτων παραληφθέντων με το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,
σας γνωρίζουμε ότι η μεταφορά ετοίμων προϊόντων γούνας, που προέκυψαν από την μεταποίηση εμπορευμάτων – πρώτων υλών, που παρελήφθησαν με τις διατάξεις του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή σε διαφορετικό από τις εγκαταστάσεις του μεταποιητή τόπο ή είτε πρόκειται να υποστούν περαιτέρω εργασίες μεταποίησης είτε πρόκειται να επανεξαχθούν, θα γίνεται υπό την κάλυψη του καθεστώτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Θα αναφέρεται, δηλαδή, στην εκδοθείσα άδεια του δικαιούχου – μεταποιητή γουνοποιού του καθεστώτος ο τόπος ή οι τόποι όπου θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα, θα ενημερώνονται οι σχετικές λογιστικές καταχωρήσεις που τηρούνται για τις ανάγκες του καθεστώτος που θα αναγράφεται στη θέση 44 του σχετικού παραστατικού εξαγωγής (Διασάφηση εξαγωγής) το φορολογικό στοιχείο που απαιτείται για την μεταφορά των εμπορευμάτων το οποίο θα απεικονίζεται με τον σχετικό κωδικό που θα σας γνωστοποιηθεί μόλις εγκριθεί από την Δ/νση του ΟΠΣΤ.
Εξυπακούεται ότι κατά την κατάθεση του σχετικού παραστατικού μεταποίησης θα λαμβάνεται εγγύηση που θα καλύπτει το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραληφθέντα εμπορεύματα και η οποία θα παραμένει σε ισχύ και για την περαιτέρω διαδικασία μεταφοράς μέχρι την επανεξαγωγή τους.
Σε περίπτωση μη επανεξαγωγής των εμπορευμάτων, υπόχρεος για την καταβολή των σχετικών απαιτήσεων που θα προκύψουν, θα είναι ο κάτοχος της άδειας στο όνομα του οποίου κατατέθηκε το σχετικό παραστατικό μεταποίησης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σε ανάλογες περιπτώσεις».

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Κορωνοϊός: Δείτε πως κατανέμονται τα ενεργά κρούσματα στην Δυτική Μακεδονία- Η αναφορά της Π.Ε. Κοζάνης

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό ...