Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > ΑΙΑΝΗ: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – υποτροφίας σε δεκαέξι αριστούχους μαθητές – μαθήτριες

ΑΙΑΝΗ: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – υποτροφίας σε δεκαέξι αριστούχους μαθητές – μαθήτριες

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


υποτροφίες

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, διαχειρίστρια του Κληροδότηματος «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ» με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αιανής , διακηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –υποτροφίας σε δεκαέξι (16) αριστούχους μαθητές –μαθήτριες ποσού τριακοσίων (300,00) € ανά άτομο, καταγόμενους από την Αιανή Κοζάνης, δημότες Δήμου Κοζάνης και κατοίκους Αιανής, που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2011-2012 από το Γυμνάσιο Αιανής.

Για αναλυτικές πληροφορίες (αίτηση –δικαιολογητικά κλπ) απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κληροδοτήματος στο δημοτικό κατάστημα στην Αιανή Κοζάνης τ.κ 500 04, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γιαννακόπουλος Χρήστος , στο τηλέφωνο 2461 3 52103 και στην Η/Δ www.kozanh.gr
Διακήρυξη
Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης-υπο-τροφίας από το Κληροδότημα ‘’ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ’’ στους αριστούχους
μαθητές-μαθήτριες, που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2011-2012 από το Γυμνάσιο Αιανής.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης , ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ», μετά από την απόφαση της αα 122/23-05-2013 και τη σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (απ 3051/20β/05-09-2013.)
Διακηρύσσει
Τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης- υποτροφίας , από έσοδα του Κληροδοτήματος ‘’ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ’’ της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, στους αριστούχους μαθητές –μαθήτριες, που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2011 -2012 από το Γυμνάσιο Αιανής με τους παρακάτω όρους :
1. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες να είναι καταγόμενοι από την Αιανή, εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Κοζάνης και κάτοικοι Αιανής.
2. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες να έχουν αποφοιτήσει κατά το σχολικό έτος 2011-2012 από το Γυμνάσιο Αιανής, να έχουν βαθμό αποφοίτησης ‘’Άριστα’’ και ‘’Λίαν Καλώς‘ (πολύ καλά) και να έχουν εγγραφεί σε Λύκειο της πόλης Κοζάνης.
3. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες για την οικονομική ενίσχυση-υποτροφία πρέπει να είναι οικονομικά άποροι κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών που συστάθηκε με την υπ αριθμόν 168/29-03-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης, με βάση τα καθαρά πραγματικά εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία
των ιδίων και των γονέων τους.
4. Ο αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαέξι (16).
5. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης-υποτροφίας, ύψους τριακόσια ευρώ (300,00 €) και θα καταβληθεί εφάπαξ την ημέρα εκδήλωσης στη μνήμη του Ευεργέτη εντός του 2013.
Όσοι από τους μαθητές- μαθήτριες ενδιαφέρονται, οφείλουν να υποβάλλουν και να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών του Κληροδοτήματος«Χρήστου Μανώλη»- στο Δημοτικό Κατάστημα στην Αιανή μέσα σε σαράντα πέντε (45)ημέρες από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά.

I. Αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους (δίδεται από τη Γραμματεία του Κληροδοτήματος)
II. Βεβαίωση του Γυμνασίου Αιανής στην οποία να φαίνεται ότι ο γενικός βαθμός αποφοίτησης του σχολικού έτους 2011-2012 ήταν άριστα και λίαν καλώς και ότι έχουν εγγραφεί σε Λύκειο της πόλης της Κοζάνης.
III. Πιστοποιητικό γέννησης και βεβαίωση μονίμου κατοικίας για τον ενδιαφερόμενο μαθητή.
IV. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογίας Εισοδήματος των αιτούντων μαθητών ή μαθητριών – εφόσον υποβάλλουν δηλώσεις- και των γονέων τους οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα χρήσης 2012).
V. Βεβαίωση για την ακίνητη περιουσία των αιτούντων και των γονέων τους, που υπήρχε την 01-01-2013, και η οποία εκδίδεται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις ακινήτων (Ε9) έως και το οικονομικό έτος 2013.
6. Αιτήσεις εκπρόθεσμες και αιτήσεις χωρίς να είναι πλήρη τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
7. Η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, συνεδριάζει και εξετάζει τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν .
Επιλέγει & ανακηρύσσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τους δικαιούχους που θα ενισχυθούν οικονομικά. Το πρακτικό της επιλογής εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.
8. Η απόφαση επιλογής – ανακήρυξης των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης, στο Δημοτικό κατάστημα Αιανής και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.kozanh.gr.
Σχετική ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τοιχοκόλληση αυτής.
Η ένσταση αυτή καταθέτεται με απόδειξη παραλαβής στη Γραμματεία Επιτροπής Επιλογής Μαθητών (πρώην δημαρχείο Αι-ανής, 500 04 Αιανή,τηλ. 24613 52103 αρμόδιος υπάλληλος κ. Γιαννακόπουλος Χρήστος)

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team