Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, τη Δευτέρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, τη Δευτέρα

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης,  τη Δευτέρα 22 Μαΐου και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.    Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Α.Π.Θ. – Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης –  ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: ΚΟΖΑΝΗ 2020+

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

2.   Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

3.   Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

4.   Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με τίτλο: Κτιριακές εγκαταστάσεις δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

5.   Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με τίτλο: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

6.   Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

7.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.   Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.   Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση και Επισκευή Στέγης Ειδικού Σχολείου

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 13 Φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις Επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (2015)

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου με τίτλο: Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για τη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. ΕΑΠ 2012-2016 – Νέες Εντάξεις – Τροποποιήσεις έργων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

22. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

23. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Ανακλήσεις – Δεσμεύσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού θέρμανσης – κλιματισμού (ΒΜS) για το κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων: α) Αμυγδαλιάς, β) Οινόης, γ) Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα εποικισμού, αναδασμού για παραχώρηση κατά κυριότητα ενός τμήματος χέρσου εμβαδού Ε=64.489,52 τ.μ. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στο οποίο υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28. Τροποποίηση της αριθμ. 160/2011 Α.Δ.Σ με θέμα: Παραχώρηση της χρήσης πέντε (5) αντλιοστασίων αρδευτικού καναλιού (ΣΟΥΛΟΥ) και τριών αντλιοστασίων Ρυακίου.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

29. Αποδοχή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Έγκριση της αριθμ. 18/2017 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» με θέμα: 2η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.

31. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32.  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: e-ptolemeos team