Αρχική > Slider > Πρόσληψη καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και στο παράρτημα Μουρικίου

Πρόσληψη καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και στο παράρτημα Μουρικίου

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Στην πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, για το Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και το παράρτημά του στη Δημοτική Ενότητα Μουρικίου (στο Εμπόριο) προχωρά το Νομικό Πρόσωπο «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» (ΚΟΙΠΑΠΠ) του δήμου Εορδαίας.

Ειδικότερα το ΚΟΙΠΑΠΠ ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 43 ατόμων – διδασκόντων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Πτολεμαΐδας και του παραρτήματός του στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του Δήμου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα.

Ταυτόχρονα το ΚΟΙΠΑΠΠ προκηρύσσει μια θέση ΠΕ / ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Μουσικός, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ωδείου» συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι θέσεις και ειδικότητες του καλλιτεχνικού προσωπικού:

 

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕ

 

ΤΕ

 

ΔΕ

 

ΣΥΝΟΛΟ

1 Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων 1 2 3
2 Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων 1 3 4
3 Πιάνου 2 5 7
4 Συνοδείας Πιάνου 1 1
5 Κιθάρας 1 3 4
6 Ηλεκτρικής Κιθάρας/Μπάσου 1 1
7 Βυζαντινής Μουσικής 1 1
8 Βιολιού 3 1 4
9 Βιόλας 1 1
10 Βιολοντσέλου 1 1
11 Κοντραμπάσου 1 1
12 Φλάουτου 1 1 2
13 Κλαρινέτου 1 1
14 Σαξοφώνου 1 1
15 Τρομπέτας 1 1
16 Μονωδίας 1 1
17 Μουσικής Προπαιδείας 2 2
18 Κλασσικών Κρουστών – Ντραμς 1 1
19 Διεύθυνσης Χορωδίας 1 1
20 Παραδοσιακής Μουσικής 1 2 2 5
21                          ΣΥΝΟΛΟ 18 22 3 43

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα από τις 03/08/17 έως και 14/08/17 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαΐδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Σημειώνεται ότι παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά από 3 έως και 14 Αυγούστου 2017 τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

 

Διαβάστε αναλυτικά:

Προκήρυξη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού

Προκήρυξη καλλιτεχνικού διευθυντή

Αίτηση

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: Ρόη Βασβατέκη