Αρχική > Στήλες > Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι

Η Ιστορική Στήλη του Γεώργιου Καζαντζή που φιλοξενείται στην εφημερίδα »Εορδαικός Παλμός» από την ίδρυση του. Μια αναδρομή στο παρελθόν μέσα από το μοναδικό αρχείο με τις σπάνιες φωτογραφίες του.

Ψυχοσάββατο στο στρατιωτικό κοιμητήριο, το 2003 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 14/02/2018

Δύο λουλούδια, ένα λευκό αναμμένο κεράκι πάνω στους τάφους  των ηρωικών  παιδιών της νεώτερης Ελλάδος  και η ψαλμωδός  της Χριστιανικής μας Πίστης  «ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ «  ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής  ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η προσφυγική γεωργοκτηνοτροφική Εορδαία στα πρώτα σκαριά εδραίωσης της στη μητέρα πατρίδα-Ελλάδα, 1924-1929 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 14/02/2018

ΚΤΙΝΟΤΡΟΦΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Παράγει ή επαρχία: Τυρόν (φέτα) 100 χιλ. όκάδας, Κασσέρι 50 χιλ. όκ., Κεφαλοτύρι 10 χιλ. όκ., Μανούρι 15 χιλ. όκ,, Βουτυρον 25 χιλ. όκ., έρια προβάτων 75 χιλ. όκ., τρίχας ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η προσφυγική γεωργοκτηνοτροφική Εορδαία στα πρώτα σκαριά εδραίωσης της στη μητέρα πατρίδα-Ελλάδα, 1924-1929 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 07/02/2018

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: ‘Η καλλιέργεια τον άραβοσίτου καταλαμβάνει επίσης κατ’ έτος το ήμισυ περίπου τής εκτάσεως τον καλλιεργούμενου σίτου (30.000 δεκαδες. στρέμματα) με ετησίαν άποδοσιν 3.000.000 καί πλέον οκάδας. Καλλιεργούμεναι ποικιλίαι είναι δύο, εγχώριος ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Καϊλάρια – Πτολεμαΐδα: H εκμετάλλευση του υπόγειου “Θησαυρού” (λιγνίτη) το 1924 – 1929 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 31/01/2018

ΚΑΪΛΑΡΙΑ –ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1924 – 1929 Λ Ι Γ Ν Ι Τ Α Ι  “Στρώματα πλουσιώτατα καί έκτεταμένα Λυ(ι)γνίτου εύρίσκονται είς τά έξής χωρία: Κοζλού-κιοϊ (Καρυοχώρι), Καράμπουναρ (Μαυροπηγη), Δορουτλάρ (Προάστειο), Κόμανος, Ναλμπάν-κιοϊ (Περδίκκας) ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η προσφυγική Γεωργική Εορδαία στα πρώτα βήματα την περίοδο 1924-1929 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 24/01/2018

Η καλλιέργεια τών δημητριακών αποτελεί μίαν τών κυριωτέρων ενασχολήσεων τών κατοίκων της Επαρχίας. Τα  2/3, περίπου, τής όλης καλλιεργούμενης έκτάσεως καταλαμβάνουν τά Δημητριακά με ετήσιαν παραγωγήν υπό εννοϊκάς άτμοσφαιρικάς συνθήκας περί τά ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Το κλίμα της Έορδαίας – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 17/01/2018

Το κλίμα τής επαρχίας Έορδαίας, άποτελούσης λεκανοπέδιον με υψό­μετρον 604 μέτρων είναι ευχάριστον και καθ όλα υγιεινόν, λόγω τής υψηλής γεωγραφικής θέσεως, του ανοικτού ορίζοντος και τής παντελούς έλλείψεως ελωδών εκτάσεων. Η ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Εορδαία: Γεωγραφικές & ιστορικές σημειώσεις – Η γεωλογία & το κλίμα της περιοχής – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 10/01/2018

H έπαρχία Έορδαίας αποτελούσα τμήμα τής Αντικής Μακεδονίας„ διοικητικώς υπάγεται εις τον Νομόν Κοζάνης καί κατέχει την θέσιν τής αρχαίας Εορδαίας, γνωστής εις την αρχαιότητα διά τά άφθονα γεωργικά προϊόντα αυτής και ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωπικό και ασθενείς στο μαγειρείο του Νοσοκομείου το 1947 – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 03/01/2018

Το εικονιζόμενο κτίριο, της φωτογραφίας, ιδιοκτησίας, Απόστολου Τσουμή,  από το 1945-1946 (;) μετατράπηκε, ο όροφος, σε κρατικό Νοσοκομείο και προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στο λαό της Επαρχίας Εορδαίας. Στη φώτο μας, από αριστερά: ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Το διυλιστήριο της ΔΕΥΑΠ στο χώρο της δεξαμενής 1998-2017! – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 03/01/2018

Το εικονιζόμενο κτίριο βρίσκεται στο Κουρί και είναι το διυλιστήριο της ΔΕΥΑΠ. Όπως γράψαμε και άλλοτε, οι εργασίες του διυλιστηρίου άρχισαν το 1987 επί Δημαρχίας του αείμνηστου, Πέτρου Τόττη και τελείωσαν, τριάμισι ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνάντηση αποφοίτων του 8τατάξιου Γυμνασίου Πτολεμαΐδος του 1951, μετά από 30 χρόνια – Από τη στήλη του κ. Γ. Καζαντζή στον Παλμό 03/01/2018

Την πρώτη τους συνάντηση πραγματοποίησαν οι απόφοιτοι, του σχολικού έτους 1951, του 8τατάξιου Γυμνασίου Πτολεμαϊδος, μετά από 30 χρόνια, το 1981. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην υπέροχη αίθουσα του οικογενειακού κέντρου, “ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ”, που ...

Διαβάστε Περισσότερα »